สนามบินหาดใหญ่ กำหนดมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก ยึดคำสั่งผู้ว่าฯสงขลาเป็นหลัก

สนามบินหาดใหญ่ กำหนดมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก ยึดคำสั่งผู้ว่าฯสงขลาเป็นหลัก

วันที่ 1 ก.ค. 64 ทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประกาศตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 64 มีมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก ผ่านท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยจังหวัดสงขลา

1. ผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ scan QR code สงขลาแคร์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อแสดงให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนผ่านห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ

23783551 1992989257614317 7003189829576701888 O 1

2. ผู้โดยสารขาออก ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้ผู้มีภูมิลำเนาตามบัตร ประจำตัวประชาชนใน จังหวัด สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ทุกคนต้องกรอกคำร้องในเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดืนทางออกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (4 จังหวัด) โดยในเอกสารจะต้องมี เจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง เพื่อยื่นให้ จนท.ตรวจสอบก่อนเข้าห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

210580910 2965874530325780 591846353893665363 N 1
209886138 2965874593659107 4372012965855736693 N

– เอกสารสามารถรับได้ตามลิงค์ที่แนบ https://www.songkhla.go.th/…/2021-06_6fd5656765e24e3…

– ผู้โดยสารสามารถยื่นเอกสารขออนุญาตล่วงหน้าได้ที่เทศบาล อำเภอตามภูมิลำเนา โดยให้เจ้าหน้าที่ลงนามรับรองล่วงหน้าได้

– กรณีบุคคลซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน หากมีความล่าช้า อาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง ให้หัวหน้าจุดตรวจ/จุดคัดกรองโรค พิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามความเหมาะสมโดยให้มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่

ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) หมายเลขโทรศัพท์ 074–227000 , 074-227001-3

210102584 2965874633659103 8331103829048279337 N
209310441 2965874603659106 1528455035919477950 N

อ้างอิง : ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.)

Next Post

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 272 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 4,737 คน

Thu Jul 1 , 2021
สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 272 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 4,737 คน วันที่ 1 ก.ค. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ  272 ราย โดยมีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้..1. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานสงขลาแคนนิ่ง และผู้สัมผัส จำนวน 118 รายพนักงาน 55 ราย / ผู้สัมผัส 63 ราย2.พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และผู้สัมผัส 7 แห่ง จำนวน 18 ราย3.ผู้ป่วยจากการติดตามค้นหาผู้เดินทางกลับจากโรงเรียนสอนศาสนา (มัรกัส) และผู้สัมผัส จำนวน 33 ราย4.ผู้ป่วยจากการติดตามกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จำนวน 16 ราย5.ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 87 รายสัมผัสผู้ป่วย อ.จะนะ, สัมผัสผู้ป่วย อ.เทพา, ร้านน้ำชาบางกล่ำ, […]
ปกข่าวโควิด 01