ผู้ว่าฯ สงขลา ออกหนังสือสำหรับผู้เดินทางผ่านทางช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้ว่าฯ สงขลา ออกหนังสือสำหรับผู้เดินทางผ่านทางช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดสงขลา
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับผู้เดินทางโดยอากาศยานผ่านทางช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โควิด-19

 

และฉบับนี้คือคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 35/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารอากาศยานในเส้นทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โควิด-19

ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางทุกท่าน จะต้องได้รับการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายผู้โดยสารก่อนเข้าอาคาร และผู้โดยสารทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าในอาคารหากผู้โดยสารไม่สวมหน้ากากอนามัยห้ามเข้าในอาคารโดยเด็ดขาด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

ธ.ก.ส. เห็นใจเกษตรกรปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีผล 1 มิถุนายน นี้

Wed May 27 , 2020
ธ.ก.ส. เห็นใจเกษตรกรปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีผล 1 มิถุนายน นี้  ธ.ก.ส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และภัยแล้ง โดยปรับลด MRR ลงร้อยละ 0.125 และปรับลด MOR ลงร้อยละ 0.25 โดยมีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อตอบสนองทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และภัยแล้ง ธ.ก.ส. จึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป MRR ลดลงร้อยละ 0.125 และปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับกู้เบิกเงินเกินบัญชี MOR ลดลงร้อยละ 0.25   HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : ธ.ก.ส ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ธ.ก.ส. เห็นใจเกษตรกรปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีผล 1 มิถุนายน นี้