รัฐประกาศสั่งห้าม รพ.เอกชน เก็บค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19

รัฐประกาศสั่งห้าม รพ.เอกชน เก็บค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19
รัฐประกาศสั่งห้าม รพ.เอกชน เก็บค่ารักษาผู้ป่วยโควิด-19
     เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน ว่า รพ.เอกชนบางแห่ง เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศย้ำว่า ขอให้ โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่เอาค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไข ห้ามเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติโดยเด็ดขาด และให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เพื่อนำไปประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ ครม. ในเบื้องต้นแล้ว และจะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ ยกเว้นผู้ที่มีประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพให้ใช้สิทธิดังกล่าวก่อน
     หากผู้ป่วยหรือญาติ พบว่า สถานพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. 0 2193 7057 ในวันและเวลาราชการ ส่วนต่างจังหวัดแจ้งได้ที่ สนง.สาธารณสุขจังหวัด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า

Next Post

สู้โควิด-19ไปพร้อมมาตราการพลังงานเยียวยาประชาชน

Sat Apr 4 , 2020
สู้โควิด-19ไปพร้อมมาตราการพลังงานเยียวยาประชาชน     นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้เสนอมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัสโคโรนา (Covid-19)  จากที่ประชุมครม. รับทราบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการของกระทรวงพลังงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้ ลดค่าครองชีพของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ – ลดค่าไฟให้ผู้ประกอบการ SME (เม.ย. – มิ.ย 63) โดยผ่อนนผันให้จ่ายตามมาตรการไฟฟ้า – ลดค่าไฟฟ้าอย่างน้อย 30 % ให้กับโรงแรมหรือหอพัก ที่จะปรับเป็นโรงพยาบาสนามดูแลผู้ป่วยโควิด-19 – ลดอัตราสำรองน้ำมันดิบ จาก 6 % เป็น 4% ระยะแรก 1 ปี – ขยายเวลาสำรองก๊าช LPG ที่ 1 % ออกไปอีก 6 เดือน(สิ้นสุด 30 มิ.ย. 64) – […]
สู้โควิด-19ไปพร้อมมาตราการพลังงานเยียวยาประชาชน