โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน หลังรักษาหายปลอดภัย

โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน หลังรักษาหายปลอดภัย

โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน หลังรักษาหายปลอดภัย

       “…วันนี้ในนามของบุคลากรทางการแพทย์ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลสนามเป็นอย่างดี และขอให้พี่น้องประชาชนดูแลตัวเองในวิถีชีวิตใหม่ New Normal ทุกคนจะต้องสวมแมสก์ เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากโรค COVID-19…”

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโรงพยาบาลสนาม จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ได้รับผู้ป่วยเข้าทำการรักษา จำนวน 121 ราย ส่งกลับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องจากมีอาการเปลี่ยนแปลง 2 ราย หลังจากรักษาอาการดีได้ส่งกลับมายังโรงพยาบาลสนามเพื่อกักตัวต่อ 1 ราย โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ตามแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่ กรณีมีการระบาดในวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อดูแลควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ อย่างเคร่งครัด ทำให้มีสถานที่รองรับกับกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว ปัจจุบันผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกราย และยังไม่มีอุบัติเหตุการในการนอนโรงพยาบาลซ้ำ

ทั้งนี้ หลังจากโดยหลังจากนี้ จังหวัดภูเก็ต กำหนดปิดโรงพยาบาลสนาม จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ประจำปฏิบัติหน้าที่ณสังกัดของตนเอง แต่จะยังคงเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียง ที่นอน และเครื่องใช้ต่าง ๆ เอาไว้ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (แห่งใหม่) ไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดจะเข้าสู่สภาวะปกติ

โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน หลังรักษาหายปลอดภัย

โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน หลังรักษาหายปลอดภัย

โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน หลังรักษาหายปลอดภัย

โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน หลังรักษาหายปลอดภัย

โรงพยาบาลสนามจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 1 ส่งผู้ป่วย 2 รายสุดท้ายกลับบ้าน หลังรักษาหายปลอดภัย

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์

Next Post

กรมการปกครอง ปรับรูปแบบให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนแบบ “New Normal“

Sat May 30 , 2020
กรมการปกครอง ปรับรูปแบบให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนแบบ “New Normal“    กรมการปกครอง ปรับรูปแบบให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนแบบ “ New Normal “ ในส่วนงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนทั่วประเทศถือปฏิบัติ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารทางราชการ โดยมีหลักปฏิบัติในการให้บริการ จากสภาวการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 วิกฤตโรคระบาดที่ทำให้ประชากรทั้งโลกได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ รวมไปถึงการใช้ชีวิต ก่อให้เกิด New Normal หรือ ความปกติในรูปแบบใหม่ ที่ทำให้คนในสังคมต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งเหตุการณ์ในตอนนี้เริ่มจะเห็นการเกิดขึ้นใหม่ของ New Normal เช่น การสวมหน้ากากตลอดเวลา การทำงานที่บ้าน (Work From Home) รวมไปถึงการเว้นระยะห่างของคนในสังคม (Social Distancing) ที่ทุกคนต้องปฏิบัติเพื่อรับมือ และเตรียมความพร้อมที่จะปรับตัวกับ New Normal ใหม่ในหลายด้านที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังพ้นวิกฤตครั้งนี้ ทั้งนี้ กรมการปกครอง ขอให้จังหวัดแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น และจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ทุกแห่ง […]
กรมการปกครอง ปรับรูปแบบให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนแบบ “New Normal“