บัตรประชาชน หมดอายุไม่ต้องกังวล กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาขอบัตรใหม่ ออกไปภายใน 31 ส.ค. 64

บัตรประชาชน หมดอายุไม่ต้องกังวล กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาขอบัตรใหม่ ออกไปภายใน 31 ส.ค. 64

วันที่ 1 พ.ค. 64 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เป็นภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 นั้น เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่และมีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนสูงขึ้นในแต่ละวัน และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในสถานที่บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่มีผู้ขอรับบริการจำนวนมาก จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (เพิ่มเติม) โดยให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม จากภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กระทรวงมหาดไทย

Next Post

นายอำเภอหาดใหญ่ ยืนยันพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดเพียง 2 คนเท่านั้น

อาทิตย์ พ.ค. 2 , 2021
นายอำเภอหาดใหญ่ ยืนยันพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิดเพ […]