ราชกิจจาฯ ประกาศ ขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา ไม่แจ้งในโพสต์ ปรับ 10,000 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ ขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา ไม่แจ้งในโพสต์ ปรับ 10,000 บาท

   วันที่ 22 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ.63 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (5) มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ใจความระบุว่า ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย  ที่สำคัญการแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ค่าบริการตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคา หรือ ค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สำหรับข้อความ หรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

ทั้งนี้ กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้า หรือค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ 4 ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจนครบถ้วน และเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้า หรือค่าบริการที่ให้บริการ

ข้อ 6 การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ 4 ต้องแสดง ให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่าย หรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่าราคาจำหน่าย หรือค่าบริการที่แสดงไว้

อย่างไรก็ตาม ทางกรมการค้าภายใน ระบุว่า กรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ ไม่แจ้งราคาผ่านช่องทางที่จำหน่าย ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ไลน์ และเว็บไซต์ แต่จะให้อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามราคาแทนนั้น จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท  ส่วนผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับสินบนนำจับ 25% ของค่าปรับ เช่น หากโทษปรับ 10,000 บาท ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินส่วนแบ่ง 2,500 บาท ซึ่งหลักฐานที่ต้องเตรียมนั้น ได้แก่ ข้อความที่พูดคุยกัน, การแจ้งราคาทางอินบ็อกซ์ รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขาย เพื่อความสะดวกต่อการนำจับ หากพบผู้กระทำความผิดดังกล่าว สามารถแจ้งข้อมูล หรือร้องเรียนได้ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, อีเมล 1569@dit.go.th หรือสายด่วน 1569

ราชกิจจาฯ ประกาศ ขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา ไม่แจ้งในโพสต์ ปรับ 10,000 บาท

เพื่อให้การรับเสด็จฯเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนทั่วไป เฝ้ารับเสด็จบริเวณสองข้างทางถนนกาญจนวนิช ถนนสงขลา-นาทวี และถนนเก้าเส้ง-จะนะ โดยดำเนินการดังนี้ ๑) ประดับธงชาติ หรือธงสัญลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณด้านหน้าของบริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนทุกหลัง ตั้งแต่ วันที่๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ๒) ทำความสะอาดและเก็บกวาดวัสดุ เช่น เศษวัสดุก่อสร้าง เศษซากรถอู่ซ่อม รถทุกร้าน ทุกแห่ง และเศษวัสดุอื่นๆ ที่อยู่บริเวณด้านหน้าถนน ดังนี้ ๒-๑) ถนนกาญจนวนิชตั้งแต่บ้าน บานดาน-แยกสำโรง ๒-๒) ถนนสงขลา-นาทวี ตั้งแต่แยก สำโรง-แยกสวนตูน ๒-๓) ถนนสงขลา-นาทวี ซอย๑๒ ตั้งแต่ แยกเกาะถ้ำ-ที่พักสายตรวจ บ้านทุ่งใหญ่ ๓-๔) ถนนเก้าเส้ง-จะนะตั้งแต่ที่พักสาย ตรวจบ้านทุ่งใหญ่- เคียงเลรีสอร์ท ๓) ในช่วงที่มีหมายกำหนดการเสด็จ พระราชดำเนินผ่านเส้นทางเสด็จ วันที่๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งเที่ยว ไปและกลับ ห้ามมิให้ปล่อยสัตว์เลี้ยง ออกเพ่นพ่าน ตากเสื้อผ้าหรือตาก แขวนวัสดุที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านหน้าร้าน หรือบ้านเรือนรวมทั้ง ปิดหน้าต่างด้านที่ติดกับถนน ๔) ให้เฝ้ารับเสด็จบริเวณทางเท้าทั้งสอง ข้างถนน หน้าร้านหรือบ้านเรือน โดยห้ามมิให้เฝ้ารับเสด็จฯ บนชั้น๒ ของอาคารขี้นไปอย่างเด็ดขาด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ราชกิจจานุเบกษา

Next Post

ชุดจับกุมสภ.คอหงส์ ตั้งจุดสกัดค้นรถต้องสงสัยพบยาเสพติดยาบ้า จำนวนกว่า 30,000 เม็ด

Wed Sep 23 , 2020
ชุดจับกุมสภ.คอหงส์ ตั้งจุดสกัดค้นรถต้องสงสัยพบยาเสพติดยาบ้า จำนวนกว่า 30,000 เม็ด     เมื่อวานนี้ (22/09/63) เวลา 23.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมตั้งจุดสกัดในพื้นที่คอหงส์ โดย ร.ต.อ.เอ็มหนอน ชอบงาม รอง สว.(ป.) สภ.คอหงส์ และเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ตั้งจุดตรวจพบผู้ต้องสงสัยขับรถยนต์มาท่าทางมีพิรุธ จึงขอตรวจค้นรถพบยาจำนวน 30,000 เม็ด ยอมรับว่าเป็นของตนเอง จึงจับกุมผู้ต้องหา ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑(ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” **ของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ห่อด้วยกระดาษไขสีเหลือง จำนวน 15 มัด ( 1 มัด บรรจุในถุงพลาสติกสีฟ้าปิดปากถุง จำนวน 8 ถุง และถุงพลาสติกสีดำ จำนวน 2 ถุง โดย 1 ถุง […]
ชุดจับกุมสภ.คอหงส์ ตั้งจุดสกัดค้นรถต้องสงสัยพบยาเสพติดยาบ้า จำนวนกว่า 30,000 เม็ด