Pgslot

4 กลุ่มชาวต่างชาติ ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยได้ แต่ทุกกลุ่มจะต้อง 4 กลุ่มชาวต่างชาติ ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยได้ แต่ทุกกลุ่มจะต้องมีการกักตัว 14 วัน - HATYAITODAY

4 กลุ่มชาวต่างชาติ ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยได้ แต่ทุกกลุ่มจะต้องมีการกักตัว 14 วัน

4 กลุ่มชาวต่างชาติ ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยได้ แต่ทุกกลุ่มจะต้องมีการกักตัว 14 วัน
วันที่ 21 ก.ค. 63 ทางเพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้เผยข้อความว่า ศบค.ได้พิจารณาตามข้อเสนอจากกระทรวงการต่างประเทศ ในการขยายกลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าไทย
4 กลุ่มชาวต่างชาติ ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตามทุกกลุ่มที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีการกักตัว State Quarantine หรือ Hospital Quarantine 14 วัน เพื่อให้เกิดความแน่ใจ
โดย4 กลุ่มชาวต่างชาติ ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทย ได้แก่
  • เพื่อจัดการแสดงสินค้า
  • ถ่ายทำภาพยนตร์
  • แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่  เมียนมา  กัมพูชา และ  สปป.ลาว
  • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism)

4 กลุ่มชาวต่างชาติ ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยได้ แต่ทุกกลุ่มจะต้องมีการกักตัว 14 วัน

เพิ่มเติม : 4 กลุ่มชาวต่างชาติ ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศไทยได้ แต่ทุกกลุ่มจะต้องมีการกักตัว  14 วัน

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

 

Next Post

จ.สงขลาเดินหน้าพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมทะเลสาบสงขลา ตามผังแม่บทเมืองเก่าสงขลา

Wed Jul 22 , 2020
จ.สงขลาเดินหน้าพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมทะเลสาบสงขลา ตามผังแม่บทเมืองเก่าสงขลา     วันนี้(21/7/63) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ประธานการประชุมหารือโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมทะเลสาบสงขลา ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตามผังแม่บทเมืองเก่าสงขลา และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสงขลา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร. สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เทศบาลนครสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดส้อมจังหวัดสงขลา ภาคีคนรักเมืองสงขลา ธนารักษ์พื้นที่สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม   สำหรับการประชุมหารือโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมทะเลสาบสงขลา ตามผังแม่บทเมืองเก่าสงขลา และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าสงขลา ครั้งที่ 1/2563 มีการหารือในประเด็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ 5 ไร่ บริเวณหน้าพิพิธภัณท์สถานแห่งชาติ และพื้นที่ต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ปัญหาและการพัฒนา นอกจากนี้มีการหารือโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลา และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติอีกด้วย HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สนง.ประชาสัมพันธ์สงขลา Facebook iconFacebookTwitter […]
จ.สงขลาเดินหน้าพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมทะเลสาบสงขลา ตามผังแม่บทเมืองเก่าสงขลา