นายกเทศมนตรีนครสงขลา เร่งผลักดันโครงการปรับปรุงลานหัวพญานาค สวนสองทะเล งบประมาณ 8 ล้านบ​าท

นายกเทศมนตรีนครสงขลา เร่งผลักดันโครงการปรับปรุงลานหัวพญานาค สวนสองทะเล งบประมาณ 8 ล้านบ​าท

เมื่อวานนี้ 15/01/64 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าบริเวณสวนสองทะเล สำรวจบริเวณโดยรอบของประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ ซึ่งมีสภาพชำรุด โดยเทศบาลนครสงขลาได้มีการงดใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อทำการซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อีกทั้งป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

นายกเทศมนตรีนครสงขลา เร่งผลักดันโครงการปรับปรุงลานหัวพญานาค สวนสองทะเล งบประมาณ 8 ล้านบ​าท

โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ สำนักการช่าง ได้วางแผนและออกแบบ แนวความคิดไว้ประกอบด้วย

1) การใช้สอยอาคาร ปรับพื้นที่ให้รองรับต่อการท่องเที่ยว โดยออกแบบการใช้งานพื้นที่อย่างชัดเจนกำหนดให้ลานประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ มีพื้นที่ทั้งหมด 2 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นส่วนของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีห้องน้ำสาธารณะและห้องดูแลระบบ ชั้นที่ 2 เป็นส่วนของ ลานประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ พร้อมกับปรับพื้นที่โดยรอบ ให้มีความร่มรื่นและมีพื้นที่ใช้สอยสำหรับเดินชมภูมิทัศน์ปากทะเลสาบสงขลา จุดถ่ายภาพและนั่งพัก นั่งชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็นได้

2) ทางสัญจร ปรับรูปแบบการเดินขึ้นชมประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ ที่จากเดิมมีลักษณะเป็นบันไดสูงชัน เปลี่ยนใหม่ให้มีลักษณะเป็นทางลาด (Ramps) เพื่อให้เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการสามารถเดินขึ้นได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

3) จัดระเบียบบริเวณจุดรับ – ส่ง รถบัสและร้านค้าหาบเร่ แผงลอยใหม่ โดยการจัดระเบียบพื้นที่กำหนดจุดรับ – ส่ง รถบัส ของนักท่องเที่ยวใหม่ ให้มีความเป็นระเบียบและลดปัญหาการ จราจรติดขัด รวมถึงจัดพื้นที่สำหรับร้านค้าหาบเร่แผงลอย ให้เป็นสัดส่วน เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และถูกสุขอนามัย

ทั้งนี้ สำหรับความคืบหน้าโครงการปรับปรุงลานประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ ได้ดำเนินการออกแบบและประมาณการแล้วเสร็จ จากนั้นจะดำเนินการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ต่อรอติดตามความคืบหน้าของตัวโครงการที่น่าสนใจนี้ต่อไปว่าจะเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ชาวสงขลาจะปลาบปลื้มหรือไม่ ทางทีมข่าวหาดใหญ่ทูเดย์นิวส์จะอัพเดทในครั้งต่อไป

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสงขลา

Next Post

แรงงานไทยลักลอบเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติเพิ่ม 8 ราย หลังมาเลเซียล็อคดาวน์ประเทศเข้มงวดป้องกันโควิด-19

Sat Jan 16 , 2021
แรงงานไทยลักลอบเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติเพิ่ม 8 ราย หลังมาเลเซียล็อคดาวน์ประเทศเข้มงวดป้องกันโควิด-19 เมื่อวานนี้ 16/1/64 หลังจากการประกาศล๊อคดาวน์หลายพื้นที่ในประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้แรงงานไทยที่เข้าไปทำงานรับจ้างที่ร้านอาหารในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซียืจำนวน 8 คนที่มีภูมิลำเนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัดสินกลับประเทศไทย โดยว่าจ้างผู้นำพาด้วยค่าจ้างคนละ 700 ริงกิต หรือประมาณ 5,000 บาท เพื่อลักลอบนำกลับเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก บริเวณบ้านลูโบ๊ะฆง หมู่3 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งทหารชุดป้องกันชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณดังกล่าว ได้จับกุมได้ขณะกำลังขึ้นฝั่ง และเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งคณะทำงาน EOC อำเภอสุไหงโก-ลก และส่งตัวเข้าพักที่ศูนย์พักคอย เพื่อการส่งตัวเข้ากระบวนการคัดกรอง อาคารสนามกีฬามหาราช เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส แรงงานไทยชุดดังกล่าว ยอมรับว่าตั้งใจลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากตอนเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียก็เข้าไปอย่างผิดกฎหมาย จึงไม่มีเอกสารที่จะลงทะเบียนกลับประเทศไทยกับสถานทูต ทั้งนี้มีความตั้งใจที่จะเข้ารายงานตัวอยู่แล้ว เพราะรู้ว่าพวกตนมาจากประเทศมาเลเซียที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงไม่อยากให้คนในครอบครัวและส่วนรวมต้องเสี่ยงติดเชื้อไปด้วย พร้อมกันนี้ได้เล่าถึงสถานการณ์ในประเทศมาเลเซียว่า คนที่เข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายใช้ชีวิตลำบากมาก ทั้งเสี่ยงโดนจบ และเมื่อรัฐบาลมาเลเซียประกาศล๊อคดาวน์ก็จะทำงานยากขึ้น และต้องปฏิบัติตามมาตรการล็อคดาวน์อย่างเคร่งครัด ประกอบกับในประเทศมาเลเซียพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 […]
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่