จังหวัดสงขลาสั่ง 5 โรงงานดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดสงขลาสั่ง 5 โรงงานดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคลัสเตอร์โรงงาน และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้ออกคำสั่งให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ “Bubble and Seal” เพื่อเป็นมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยให้สถานประกอบการดังต่อไปนี้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว ประกอบด้วย

202274179 3815863745188833 2153283706023565693 N

– บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)

– บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

– บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

– บริษัท ท้อปโกลฟเมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

– บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด

Close Up Gas Storage Petrochemical Industry 168569 124

โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายอำเภอ และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพื้นที่ควบคุม ให้สถานประกอบการดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการโดยเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืน ปกปิด หรือแจ้งข้อมูลเท็จ ให้พิจารณา และเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา สั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าว และดำเนินการตามกฏหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

อ้างอิง : สวท.สงขลา 

Next Post

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 132 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 5,757 คน

Tue Jul 6 , 2021
สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 132 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 5,757 คน วันที่ 6 ก.ค. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 132 ราย โดยมีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้ 1.พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานสงขลาแคนนิ่งและผู้สัมผัส จำนวน 13 ราย (พนักงาน 6 ราย / ผู้สัมผัส 7 ราย) 2.พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และผู้สัมผัส 5 แห่ง จำนวน 17 ราย (พนักงาน 12 ราย / ผู้สัมผัส 5 ราย) 3.ผู้ป่วยจากการติดตามค้นหาผู้เดินทางกลับจากโรงเรียนสอนศาสนา (มัรกัส) และผู้สัมผัส จำนวน 8 ราย 5. […]
ปกข่าวโควิด 01