ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมสงขลาเร่งเยียวยาผู้ประกอบการจากสถานการณ์โควิด-19

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมสงขลาเร่งเยียวยาผู้ประกอบการจากสถานการณ์โควิด-19

          วันนี้ 28/1/64 นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11  ดูแลครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสตูล โดยให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย สำหรับอุตสาหกรรมรายย่อย รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

logomain

            โดยขณะนี้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด- 19 รวม 2 มาตรการ คือ มาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกหนี้เดิม แบ่งเป็นกรณีลูกหนี้เดิมที่ชำระเงินปกติจะได้รับสิทธิพักชำระเงินต้นไม่เกิน 12 เดือน (โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย) และสิทธิขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน

และส่วนกรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 6 งวด จะได้รับสิทธิพักชำระเงินต้นไม่เกิน 6 เดือน (โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย) และสิทธิขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 6 เดือน และมาตรการสินเชื่อสำหรับผู้ขอกู้รายใหม่

S__4071547.jpg

         สำหรับอุตสาหกรรมรายย่อยที่ขอกู้ในวงเงิน 1 แสนบาทขึ้นไป จะได้สิทธิพักชำระเงินต้นไม่เกิน 6 เดือน (โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย) คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ทั้งนี้จะต้องยื่นคำขอภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7421 8004 ในวันและเวลาราชการ

 

HATYAITODAYNEWS

 

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 756 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Thu Jan 28 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 756 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย     ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 756  ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้  HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 28 มกราคม 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 756 ราย เข้าพักState Quarantine