เตือนประชาชนช่วงอากาศแปรปรวน ระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่

เตือนประชาชนช่วงอากาศแปรปรวน ระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่

วันที่ 23 มี.ค. 64 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศแปรปรวน ร้อนสลับฝน ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง และคนในครอบครัว สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 มีนาคม 2564 พบผู้ป่วยแล้ว 3,981 ราย พบมากที่สุดในเด็กแรกเกิด-4 ปี รองลงมาคือ อายุ 25-34 ปี และ 15-24 ปี โดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ อุบลราชธานี พิษณุโลก สุโขทัย กระบี่ และพังงา ขอให้ประชาชน ยึดหลัก ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ในการปกป้องตนเองจากการติดเชื้อ ปิดคือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม โดยใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูทุกครั้ง ล้างคือล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ และหยุดคือเมื่อป่วยควรหยุดพักรักษาตัวอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ

สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปีนี้ กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคมถึง 31 สิงหาคม 2564 นี้ จำนวน 6.4 ล้านโดส ในประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และโรคเบาหวาน บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ และโรคอ้วน น้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป

ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง สามารถจองสิทธิและนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนล่วงหน้าได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ ผ่าน 4 ช่องทางคือ สายด่วน สปสช. โทร. 1330 หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทอง Line @UCBKK สร้างสุข แต่เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองในพื้นที่ กทม. เท่านั้น และแอปพลิเคชันเป๋าตัง เมนู Health Wallet หรือกระเป๋าสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หากสงสัยสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. โทร. 1330 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมควบคุมโรค

Next Post

หาดใหญ่-สงขลา ได้รับผลกระทบพายุฤดูร้อนคาดฝนตกในวันที่ 23-29 มี.ค. 64

อังคาร มี.ค. 23 , 2021
หาดใหญ่-สงขลา ได้รับผลกระทบพายุฤดูร้อนคาดฝนตกในวัน […]