ชาวสงขลาแห่สมัครมาตรา 40 หลัง ครม.มีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบพื้นที่ล็อกดาวน์

ชาวสงขลาแห่สมัครมาตรา 40 หลัง ครม.มีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบพื้นที่ล็อกดาวน์

วันที่ 19 ก.ค. 64 นายสมเกียรติ ศิริชูทรัพย์ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง-ลูกจ้าง ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อลดผลกระทบในกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการทั้งในและนอกระบบประกันสังคม นั้น รายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ว่า รัฐจ่ายเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน เป็นเวลา 1 เดือน รวมแล้วได้สูงสุดไม่เกิน 1 หมื่นบาท  ส่วนนายจ้างจะได้รับ 3,000 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน  ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับคนละ 5,000 บาท            

97bb8137cd2050b3ce31f3b72e95389d Small

ดังนั้น ผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมและอยู่ในกลุ่มอาชีพอิสระ ขอให้ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือ  ขณะที่ผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่มีลูกจ้าง แต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือนกรกฏาคมนี้เช่นกัน โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ส่วนลูกจ้างสัญชาติไทย จะได้รับเพิ่มอีกคนละ 2,500 บาทพร้อมขอยืนยันว่า จะให้การช่วยเหลือ ประชาชนเข้าถึงสิทธิการเยียวยาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ             

217641474 4724069030941324 8316898441590273412 N

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา นอกจากทำงานในสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ 10 จังหวัดควบคุมสูงสุด และเข้มงวดแล้ว จะต้องอยู่ในเงื่อนไขกิจการ 9 อาชีพ คือ ก่อสร้าง ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร  ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ  ขายส่งและการขายปลีก  ซ่อมยานยนต์   ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า  กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์วิชาการ และข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร  ซึ่งขณะนี้ชาวสงขลาได้ออกมาสมัครเพื่อรับสิทธิกันอย่างต่อเนื่อง            

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครมาตรา 40 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506 เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 179 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 8,229 คน

Mon Jul 19 , 2021
สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 179 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 8,229 คน วันที่ 19 ก.ค. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ พบผู้ติดเชื้อรวม 179 ราย โดยมีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้..1. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานทรอปิคอลแคนนิ่ง รวมจำนวน 37 ราย (พนักงานรายใหม่ 28 ราย / ผู้สัมผัส 9 ราย)2. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง (Top glove,นิสซุย,สยามอินเตอร์,สงขลาแคนนิ่ง,แมนเอ,อิจีไทย) และผู้สัมผัส รวมจำนวน 22 ราย (พนักงานรายใหม่ 21 ราย / ผู้สัมผัส 1 ราย)3. ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน / ตลาด และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง […]
ปกข่าวโควิด 01