เชิญชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา “ชมฟรี !” ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่

 เชิญชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา “ชมฟรี !” ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่

       ในวันที่ 21 มิถุนายน 2563 จะเกิดปรากฏการณ์ “สุริยุปราคาบางส่วน” แล้ว ยังเป็นวัน “ครีษมายัน” คือวันที่เวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด

    สำหรับประเทศไทย วันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 05:51 น. และจะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:47 น. รวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานถึง 12 ชั่วโมง 56 นาที ประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ช่วงกลางวันจะสั้นที่สุด นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว

ในระยะเวลา 1 ปี โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะเกิดปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น – ตก ของดวงอาทิตย์ทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ #วันครีษมายัน วันที่กลางวันยาวนานที่สุด #วันเหมายัน วันที่กลางคืนยาวนานที่สุด #วันวสันตวิษุวัต และ #วันศารทวิษุวัต วันที่มีกลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน นับเป็นโอกาสดีที่จะได้ชมสุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทยในวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี สำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน นอกจากจะสังเกตการณ์ได้เองผ่านอุปกรณ์กรองแสงอาทิตย์

ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. – 16.10 น. งานนี้ “ชมฟรี !”ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่  สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ตามมาตรการป้องกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 074-200184, 065-2453545

 เชิญชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา "ชมฟรี !" ณ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นครหาดใหญ่

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

รวมลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวสงขลาที่เปิดให้ประชาชนเข้าท่องเที่ยวแบบ New Normal

Sat Jun 20 , 2020
รวมลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวสงขลาที่เปิดให้ประชาชนเข้าท่องเที่ยวแบบ New Normal      การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ อันส่งผลกระทบต่อผู้คนที่ชีวิตจังหวัดสงขลา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากไวรัส  ทางภาครัฐทุกภาคส่วนต้องเร่งดำเนินการไม่ว่าจะเป็น เทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ได้ออกมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งในมิติการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการปิดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคและยกเลิกเทศกาลกิจกรรมต่างๆในจังหวัด ซึ่งภายหลังสถานการณ์การแพร่ระเบิดในประเทศอยู่ในเกณท์ดีขึ้น ได้มีการประกาศมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายในระยะที่ 4 ให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกลับมาเปิดตามปกติได้ แต่ต้องยึดหลักตามาตรการที่ประกาศ  เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 กำหนดการใช้พื้นที่ให้มีความชัดเจน มุ่งเน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน ไม่เกิดความแออัด รวมทั้งให้มีการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวและบริเวณโดยรอบ สถานที่ภายในจังหวัดที่เปิดให้ประชาชนเข้าแล้ว ดังนี้ 1.สวนสัตว์สงขลา เปิดให้บริการแล้วในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป โดยฟรีค่าบัตรผ่านประตูไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (งดการแสดงความสามารถของสัตว์) ทั้งนี้ต้องจองการเข้าชมล่วงหน้าก่อนมา ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือผ่านลิงค์ https://www.eventpop.me/events/9049-songkhla-zoo/showtime 2.ตลาดน้ำคลองแห  เริ่มในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 21.00 น. […]
รวมลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวสงขลาที่เปิดให้ประชาชนเข้าท่องเที่ยวแบบ New Normal