เทศบาลเมืองเขารูปช้างจัดกิจกรรม หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3

เทศบาลเมืองเขารูปช้างจัดกิจกรรม หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3

นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมห้องเรียนสุขภาพ (โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ รองประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้แทนจากเครือข่ายการจัดการเรียน และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ

 นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานเปิดโครงการ
นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานเปิดโครงการ

ทั้งนี้เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้เปิดศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้างขึ้น เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2561 ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเรียนตามอัธยาศัย บนพื้นฐานของความสุขและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งหลักสูตรเน้นความรู้ที่ผู้สูงอายุต้องรู้ ควรรู้ และอยากรู้ โดยนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดต่อให้เพื่อนๆ ในชุมชน ในลักษณะโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ เพื่อให้มีการขยายฐานความรู้ทั่วทั้งชุมชน มีเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สถาบัน กศน.ภาคใต้ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา และ ทีมวิทยากรจิตอาสา อาทิ คณะครู ข้าราชการเกษียณ และผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญา ฯลฯ เป็นทีมให้ความรู้ในลักษณะเครือข่ายทางสังคม ซึ่งปัจจุบันมีผู้จบหลักสูตรแล้วจำนวน 2 รุ่น

กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดยนายกเทศมนตรี กล่าวว่า ตนขอขอบคุณเครือข่ายทุกองค์กรในการจัดการเรียนการสอน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง ของการจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต และเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยการสร้างพันธมิตรในการทำงาน ที่มาจากหลากหลายอาชีพ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และมีทีมวิทยากรจิตอาสา ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นประการหนึ่งของโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้ เพราะใช้ทุนทางสังคมเป็นตัวตั้งในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทรายบำบัดหนึ่งในกิจกรรมเพื่อรักษาโรคผู้สูงอายุ หนึ่งในหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ
ทรายบำบัดหนึ่งในกิจกรรมเพื่อรักษาโรคผู้สูงอายุ หนึ่งในหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

Next Post

ประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

Fri Jul 24 , 2020
ประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า    ช่วงเช้าวันนี้ (24/7/63) ที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นต้น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน เครือข่ายต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์แห่งอาณาราษฎร บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี และความรักความสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า   กิจกรรมประกอบด้วย 1.การลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.การจัดนิทรศการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า 3.การเผยแพร่วิดีทัศน์สรุปแนวทางการฟื้นฟูป่า การรักษาป่าต้นน้ำ และการควบคุมไฟป่า […]
ประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า