เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ละเอียดกิจกรรมงานดังกล่าว
ละเอียดกิจกรรมงานดังกล่าว

ตามรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

เวลา 06.30 น.  

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

พระสงฆ์จำนวน 168 รูป  ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การแต่งกาย   ข้าราชการ  : เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการกากีคอพับแขนยาว ไม่สวมหมวก

จิตอาสาพระราชทาน   :  ชุดจิตอาสาพระราชทาน

ประชาชน :  ชุดไทยอมรินทร์  ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ  (โทนสีเหลือง)

นักเรียน / นักศึกษา / สมาชิกหน่วยงาน / องค์กรเอกชน  : เครื่องแบบตามสังกัด

 

เวลา 08.30 น.

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

การแต่งกาย   ข้าราชการ  : เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการกากีคอพับแขนยาว ไม่สวมหมวก

จิตอาสาพระราชทาน   :  ชุดจิตอาสาพระราชทาน

ประชาชน :  ชุดไทยอมรินทร์  ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ  (โทนสีเหลือง)

นักเรียน / นักศึกษา / สมาชิกหน่วยงาน / องค์กรเอกชน  : เครื่องแบบตามสังกัด

 

เวลา 17.00 น.   

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์

การแต่งกาย

ข้าราชการ  : เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการกากีคอพับแขนยาว สวมหมวก

จิตอาสาพระราชทาน  :  ชุดจิตอาสาพระราชทาน

ประชาชน :  ชุดไทยอมรินทร์  ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ  (โทนสีเหลือง)

นักเรียน / นักศึกษา / สมาชิกหน่วยงาน / องค์กรเอกชน  : เครื่องแบบตามสังกัด

 

ทั้งนี้ทุกท่านสามารถลงนามถวายพระพรได้ตามช่องทางดังนี้ : www.hatyaicity.go.th/event.php

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจาก : เทศบาลนครหาดใหญ่

Next Post

บรรยากาศกิจกรรมจังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐

Tue Jul 28 , 2020
บรรยากาศกิจกรรมจังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐   เทศบาลนครหาดใหญ่ นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ข้าราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวสงขลาที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และชุดสุภาพโทนสีเหลืองเข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งนี้ทุกท่านสามารถลงนามถวายพระพรได้ตามช่องทางดังนี้ : www.hatyaicity.go.th/event.php HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจาก : เทศบาลนครหาดใหญ่/สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
บรรยากาศกิจกรรมจังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๑๐