จ.สงขลา เปิดคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ ยุติปัญหาเอดส์ ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ผ่านรูปแบบ KPLHS

จ.สงขลา เปิดคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ ยุติปัญหาเอดส์ ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ผ่านรูปแบบ KPLHS

วันที่ 23 มี.ค. 66 ที่สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานภูมิภาคทะเลใต้ จังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน คลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด The community goes beyond ถอดรหัสหาดใหญ่โมเดล : ผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐและภาคประชาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สู่การแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างยั่งยืน โดยมี นายแพทย์ รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์ วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา เภสัชกรหญิงวิไลวรรณ สาครินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ผู้แทนจากหน่วยงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐ (USAID) คณะทำงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ กลุ่มภาคีเครือข่ายงานเอดส์ และองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วม

337165424 593104546194634 5436146196099866817 N

สืบเนื่องจากคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ ภายใต้การบริหารดูแลของสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานภูมิภาคทะเลใต้ จังหวัดสงขลาได้เปิดทำการในปี พ.ศ.2557 รวมระยะดำเนินงานกว่า 9 ปี ด้วยที่ทำการเดิมมีสภาพอาคารเสื่อมโทรม และพื้นที่ใช้สอยในการปฏิบัติงานค่อนข้างจำกัด ประกอบกับโครงสร้างอัตราจำนวนเจ้าหน้าที่ และจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้นในทุกปี จึงไม่สามารถอำนวยความสะดวกและรองรับผู้รับบริการในแต่ละวันได้เท่าที่ควร จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องมีการปรับย้ายจากที่ทำการเดิม มายังบริเวณ ป.ณัฐพล ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง โดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 5 ชั้น ประกอบด้วยที่ทำการสำนักงาน และคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ ดังปัจจุบัน

337386753 751004636743812 8924535243481301744 N

โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชุมชน สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย สำนักงานภูมิภาคทะเลใต้ จังหวัดสงขลา ในวาระครบรอบ 23 ปี สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย โดยนำเสนอทิศทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสมาคมฯ หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด The community goes beyond ถอดรหัสหาดใหญ่โมเดล : ผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐและภาคประชาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สู่การแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างยั่งยืน

337262888 736099694675136 5581308390349715574 N
337121681 239260998556149 8538624603752104400 N

อ้างอิง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

หาดใหญ่ สายตรวจตำรวจท่องเที่ยว ตรวจตราดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในหลายพื้นที่

Thu Mar 23 , 2023
หาดใหญ่ สายตรวจตำรวจท่องเที่ยว ตรวจตราดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ วันที่ 23 มี.ค. 66 ร.ต.ท. พัฒนวุฒิ รุณปักษ์ รอง.สว.(ป) ส.ทท.1 กก.3 บก.ทท.3 ร่วมกับ จนท.ชุด hatyai marshall. นักศึกษาฝึกงาน เดินเท้าดูแล บริการ อำนวยความสะดวกแนะนำการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตรวจตราป้องกันการลักลอบซุกซ่อนส่งสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมประชาสัมพันธ์ จ.ส.ต. วรพงศ์ คงวัดใหม่ สายตรวจ ชป.ทอ.หาดใหญ่ พร้อม สายตรวจ สภ.คลองหอยโข่ง จนท.TAC สงขลา ให้บริการนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ้างอิง : ตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าว 01