ธนาคารกรุงไทย เร่งตรวจสอบรายการใช้สิทธิ์โครงการเราชนะจากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ตรงตามสิทธิ์

ธนาคารกรุงไทย เร่งตรวจสอบรายการใช้สิทธิ์โครงการเราชนะจากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ตรงตามสิทธิ์

    เมื่อวานนี้ 5/2/64 ประมาณ 5 ชั่วโมง ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดระบบ การใช้สิทธิ์โครงการเราชนะของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชั่วคราว หลังจากการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามโครงการเราชนะเป็นวันแรก พบว่าระบบการใช้สิทธิ์ขัดข้อง

logomain

ในส่วนของระบบแอปพลิเคชันถุงเงิน และระบบ EDC พบความผิดปกติจากการทำรายการที่ซ้ำซ้อนกันจำนวนประมาณ 25,000 คน โดยไม่ถึงร้อยละ 0.7 ของจำนวนผู้ใช้จ่ายทั้งหมด มีการใช้จ่ายเกินวงเงินสิทธิ์รวมประมาณ 17 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 ของยอดใช้จ่าย สำหรับรายการที่มีการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนกัน ธนาคารอยู่ระหว่างตรวจสอบและแยกแยะรายการที่ผิดปกติ โดยจะดำเนินการโอนเงินให้แก่ร้านค้าในส่วนที่มีการใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องตรงตามเงื่อนไขโครงการฯก่อน ส่วนรายการที่เป็นการใช้จ่ายไม่ตรงตามสิทธิ์ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางกลุ่มมีการใช้จ่ายซ้ำซ้อนกัน จนเกินวงเงินจากสิทธิ์ที่ได้รับในโครงการเราชนะ

ทั้งนี้จะถือว่าเป็นการใช้วงเงินตามสิทธิ์ที่ได้รับล่วงหน้านั้น ธนาคารจะทำการตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง และปรับปรุงการใช้สิทธิ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและร้านค้าต่อไป

 

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 490 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Sat Feb 6 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 490 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย     ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 490 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้     สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้  HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 490 ราย