เริ่มแล้วเรียนทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ระดับชั้น อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

เริ่มแล้วเรียนทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ระดับชั้น อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563เริ่มออกอากาศการจัดการศึกษาทางไกลโทรทัศน์ระบบดิจิตอลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ตารางสอนออกอากาศ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ระดับชั้น อนุบาล 1-3 ,ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ,มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และผังรายการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
อนุบาล 1-3
ตารางสอนออกอากาศ
อ.1👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42318
อ.2👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42319
อ.3👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42320
ผังรายการ
อ.1👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42344
อ.2👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42345
อ.3👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42346
ตารางสอนออกอากาศ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ป.1👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42309
ป.2👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42311
ป.3👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42312
ป.4👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42313
ป.5👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42314
ป.6👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42315
ผังรายการ
ป.1👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42335
ป.2👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42336
ป.3👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42337
ป.4👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42338
ป.5👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42347
ป.6👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42340
ตารางสอนออกอากาศ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ม.1👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42321
ม.2👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42316
ม.3👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42317
ผังรายการ
ม.1👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42341
ม.2👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42342
ม.3👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42343
ผังรายการ
ม.4👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42332
ม.5👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42333
ม.6👉https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/42334

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่👉 https://www.dltv.ac.th/
หรือ👉 https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10538/1001
______________________________
⭐️ในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ม.ปลาย)
โปรดติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่
👇👇👇
ศูนย์รับฟังความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ. ศธ.

โควิด-19

โควิด-19

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

Next Post

อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ 18 พฤษภาคม 2563

จันทร์ พ.ค. 18 , 2020
อัปเดตสถานการณ์ Covid-19 ภาคใต้ 18 พฤษภาคม 2563   […]