กรุงไทย แจ้งยกเลิกระบบ ยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปฯ เป๋าตังแล้ว

กรุงไทย แจ้งยกเลิกระบบ ยินยอมเปิดเผยข้อมูลบนแอปฯ เป๋าตังแล้ว

สืบเนื่องจากกรณีที่ ธ.กรุงไทย ในฐานะผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ได้เปิดให้ประชาชนอัปเดตแอปฯ เป๋าตัง เป็นเวอร์ชันล่าสุด โดยกำหนดให้ผู้ใช้งานเลือก ให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้แจ้งข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร กลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตร รวมถึงนำข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และใช้ตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐนั้น

E3vtw Pviaatzbx

เรื่องนี้ทำให้ผู้ใช้งานแอปฯ เป๋าตัง มีความกังวลและสับสนเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวเป็นอย่างมาก.ล่าสุด ธนาคาร ได้ยกเลิกระบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทั้ง 3 ส่วนออกจากแอปฯ เป๋าตัง แล้ว สำหรับผู้ใช้งานที่ได้กดให้ความยินยอมไปแล้ว ระบบได้ทำการยกเลิกให้โดยอัตโนมัติ ตั้งแต่คืนวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา

199373143 1190722171393587 2522384554758784282 N

ต่อมาวันที่ 9 มิ.ย. 64 ทางธนาคารได้เร่งพัฒนาปรับปรุงระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการภาครัฐ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ของโครงการภาครัฐจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ และทุจริตในโครงการภาครัฐ ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ .โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และ พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

อ้างอิง : ไทยคู่ฟ้า

Next Post

ปศุสัตว์สงขลา ยืนยัน เนื้อสุกร (หมู) ที่จำหน่ายในตลาดสงขลา มีความปลอดภัยตั้งแต่การเลี้ยง

Wed Jun 9 , 2021
ปศุสัตว์สงขลา ยืนยัน เนื้อสุกร (หมู) ที่จำหน่ายในตลาดสงขลา มีความปลอดภัยตั้งแต่การเลี้ยง  จากกรณีที่มีการระบาดของโรคเพิร์ทในสุกร ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอกระแสสินธุ์ พบในผู้เลี้ยงสุกรประมาณ 60 กว่าราย และมีสุกรตายประมาณ 40 ตัว แต่เนื่องจากโรคนี้ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และจะต้องควบคุมอยู่ในวงจำกัด จึงต้องทำลายสุกรทั้งหมดที่อยู่ในฟาร์มของเกษตรกร ทั้ง 60 รายนี้ เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรค สำหรับเนื้อสุกรที่จำหน่ายในตลาดสงขลาประชาชนมั่นใจได้เลย เนื้อสุกรมีความปลอดภัย เนื่องจากกรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญในเรื่องอาหารปลอดภัย มีมาตรการควบคุมตั้งแต่การเลี้ยงสุกร การเก็บตัวอย่างอาหารก็คือว่ามีการเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ ตรวจหาสารตกค้างที่เนื้อแดง และเนื้อสุกรก็ต้องผ่านจากโรงฆ่า ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะมีการตรวจโรคโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ มั่นใจได้เลยว่า เนื้อสุกรจากโรงฆ่าที่ได้รับอนุญาต ไม่มีโรคแน่นอนและไม่ได้มาจากแหล่งที่มีโรคระบาด  ทางด้านนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคเพิร์สในสุกรเป็นโรคที่เกิดกับสุกรเท่านั้นไม่ติดถึงคน สำหรับโรคนี้เมื่อเกิดแล้วจะอยู่ในโรงเรือนได้นาน ระบาดได้เร็วและได้ง่ายด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อพบโรคนี้จะต้องรีบดำเนินการควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัด ขณะนี้สถานการณ์โรคเพิร์ทในจังหวัดสงขลาจะพบที่อำเภอสทิงพระหาดใหญ่และอำเภอกระแสสินธุ์ พบในผู้เลี้ยงสุกรประมาณ 60 กว่ารายและมีตัวป่วยไม่ได้เยอะมาก มีตัวตายประมาณ 40 ตัว แต่เนื่องจากโรคนี้ระบาดได้รวดเร็วควบคุมอยู่ในวงจำกัด จึงต้องทำลายสุกรทั้งหมด ที่อยู่ในฟาร์มของเกษตรกรทั้ง 60 ราย  สำหรับการทำลายสุกร เราใช้แล้วใช้ที่เรียกว่า เมตตายฆาตหรือการุณยฆาต โดยฉีดยาให้สุกรหลับและให้หัวใจหยุดเต้น จากนั้นก็จะนำลงไปในหลุมฝังศพและราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรค ซึ่งเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยจะการทำลายสุกร เป็นมูลค่า 3 ส่วนใน 4 ส่วน ของราคาสุกรในตลาดในพื้นที่ ณ ปัจจุบันนี้  ส่วนในเรื่องของเนื้อสุกรที่จำหน่ายในตลาดสงขลาตรงนี้มั่นใจได้เลย เนื้อสุกรมีความปลอดภัย เนื่องจากกรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญในเรื่องอาหารปลอดภัย มีมาตรการควบคุมตั้งแต่ การเลี้ยงสุกร การเก็บตัวอย่างอาหารก็คือว่ามีการเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำ ตรวจหาสารตกค้างที่เนื้อแดง และเนื้อสุกรก็ต้องผ่านจากโรงฆ่าที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องแล้ว ถ้าได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องแล้ว จะมีการตรวจโรคโดยพนักงานตรวจสัตว์ มั่นใจได้เลยว่าเนื้อสุกรจากโรงฆ่าที่ได้รับอนุญาต ไม่มีโรคแน่นอนและไม่ได้มาจากแหล่งที่มีโรคระบาด  อ้างอิง : สวท.สงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01