สถานทูตฯ กัวลาลัมเปอร์เปิดให้คนไทยเดินทางกลับไทย ย้ำผู้ที่เดินทางต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางเท่านั้น

สถานทูตฯ กัวลาลัมเปอร์เปิดให้คนไทยเดินทางกลับไทย ย้ำผู้ที่เดินทางต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางเท่านั้น

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในมาเลเซียในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณวันละกว่า 3 พันคน จึงขอให้พี่น้องชาวไทยในมาเลเซียปฏิบัติตามมาตรการและกฎระเบียบของทางการมาเลเซียอย่างเคร่งครัด การเดินทางกลับประเทศไทยทางด่านพรมแดนทางบก ในช่วงที่มีการบังคับใช้มาตรการควบคุมการสัญจร (MCO) ระหว่าง 13 – 26 ม.ค. 2564

สถานทูตฯ กัวลาลัมเปอร์เปิดให้คนไทยเดินทางกลับไทย ย้ำผู้ที่เดินทางต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางเท่านั้น

ขณะนี้ ด่านพรมแดนทางบก ได้แก่ ด่านสะเดา ด่านสุไหงโก-ลก ด่านวังประจัน และด่านเบตง ยังเปิดให้คนไทยเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนกลับประเทศไทยที่ได้รับหนังสือรับรองการเดินทาง

สามารถลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://dcaregistration.mfa.go.th และขอให้ดำเนินการขอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลหรือคลีนิคในมาเลเซีย โดยใบรับรองแพทย์ระบุว่า ‘fit to travel’ และต้องมีอายุไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนเดินทาง ทั้งนี้ กรุณาเดินทางให้ถึงด่านก่อนเที่ยงวันของวันที่ระบุในหนังสือรับรองการเดินทางซึ่งเป็นไปตามวันที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และกรุณาเตรียมเอกสารหนังสือรับรองฯ ใบรับรองแพทย์ และหนังสือเดินทางให้พร้อมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วย

สถานทูตฯ กัวลาลัมเปอร์เปิดให้คนไทยเดินทางกลับไทย ย้ำผู้ที่เดินทางต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางเท่านั้น

ทั้งนี้ คนต่างชาติ รวมถึงคนไทย ที่พำนักในมาเลเซียเกินกำหนด (overstay) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่ ตม. มาเลเซียจะใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุโลมให้ท่านสามารถเดินทางออกจากมาเลเซียได้ โดยไม่ต้องขอ special pass ก่อนเดินทาง รวมทั้งไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี ทั้งนี้ จนถึงสิ้นสุดมาตรการ MCO และหลังจากนั้นอีก 14 วันทำการส่วนผู้ที่ overstay ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 หรือผู้ที่ไม่ได้รับการตรวจลงตราเข้าเมืองในเอกสารเดินทาง สามารถขอเดินทางกลับประเทศของตนได้โดยไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีในมาเลเซีย โดยจะต้องเข้าร่วมโครงการ Recalibration Program (Repatriation) ของทางการมาเลเซีย โดยเสียค่าปรับเป็นเงิน 500 ริงกิต ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องดำเนินการ ดังนี้

1. เตรียมหนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ หากหนังสือเดินทางหมดอายุหรือไม่มีหนังสือเดินทาง โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู เพื่อขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

2. ทำนัดหมายกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย เพื่อขอเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ http://sto.imi.gov.my สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยที่ overstay พิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวและลงทะเบียนกลับประเทศไทยตามช่องทางข้างต้น เพื่อจะได้เดินทางกลับไทยได้อย่างถูกต้องและไม่ถูกดำเนินคดีโดยทางการมาเลเซีย

สถานทูตฯ กัวลาลัมเปอร์เปิดให้คนไทยเดินทางกลับไทย ย้ำผู้ที่เดินทางต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางเท่านั้น

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กงสุลไทย กัวลาลัมเปอร์

Next Post

ปชช.เตรียมลงทะเบียนโครงการเราชนะ รัฐบาลแจกเงินเยียวยา 7,000 บาท

Tue Jan 19 , 2021
ปชช.เตรียมลงทะเบียนโครงการเราชนะ รัฐบาลแจกเงินเยียวยา 7,000 บาท วันที่ 19 ม.ค. 64 ทำเนียบรัฐบาล เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเราชนะเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่ โดยแจกเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 64 ส่วนเงื่อนไขของโครงการเราชนะ และกลุ่มบุคคลได้สิทธิของโครงการ ประกอบด้วย – ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม – ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง – ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 62 – […]
ปกข่าวใหม่ 01