ผู้ว่าฯสงขลา วางแผนเตรียมสถานที่อพยพ “ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด” ในช่วงฤดูน้ำหลาก

ผู้ว่าฯสงขลา วางแผนเตรียมสถานที่อพยพ “ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด” ในช่วงฤดูน้ำหลาก

วันที่ 30 มิ.ย. 63  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาการดำเนินโครงการสร้างศูนย์อพยพสัตว์ “ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด” เพื่อใช้เป็นสถานที่อพยพของกระบือในช่วงฤดูน้ำหลาก โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวรรณรพ ส่องสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เจ้าหน้าที่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และประชาชนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาและอนุญาตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาว เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จำนวน 15 ราย ทำการขุดดินบริเวณพื้นที่ที่อยู่ของควายให้สูงขึ้นพ้นระดับน้ำ จำนวน 15 คอก และขุดดินบางส่วนบริเวณที่ขออนุญาต มาถมพื้นที่เป็นศูนย์อพยพกระบือ จำนวน 5 จุด ซึ่งศูนย์อพยพสัตว์ “ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด” ตั้งอยู่บริเวณทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นการขุดยกระดับในลักษณะเนินดินกว้างประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร และสูงประมาณ 3 เมตร

ควายน้ำเนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาและอนุญาตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาว เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จำนวน 15 ราย ทำการขุดดินบริเวณพื้นที่ที่อยู่ของควายให้สูงขึ้นพ้นระดับน้ำ จำนวน 15 คอก และขุดดินบางส่วนบริเวณที่ขออนุญาต มาถมพื้นที่เป็นศูนย์อพยพกระบือ จำนวน 5 จุด ซึ่งศูนย์อพยพสัตว์ “ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด” ตั้งอยู่บริเวณทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นการขุดยกระดับในลักษณะเนินดินกว้างประมาณ 20 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร และสูงประมาณ 3 เมตร

 

ควายน้ำ

ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับการอพยพของกระบือในช่วงฤดูน้ำหลาก ป้องกันความเสียหายจากการจมน้ำตาย และเพื่อความสะดวกในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน จากการหารือร่วมกัน พบว่ายังมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ในการดำเนินโครงการ ซึ่งทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาในฐานะเจ้าของโครงการ ต้องวางแนวทางเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยกำหนด เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินงานต่อไปได้

ควายทะเล

ควายทะเล

 

HATYAITODAYNEWS

 

Next Post

ครม.อนุมัติ 27 ก.ค. หยุดชดเชยสงกรานต์สิ้นเดือนนี้หยุดติดกัน 4 วัน

อังคาร มิ.ย. 30 , 2020
ครม.อนุมัติ 27 ก.ค. หยุดชดเชยสงกรานต์สิ้นเดือนนี้ห […]
ครม.อนุมัติ 27 ก.ค. หยุดชดเชยสงกรานต์สิ้นเดือนนี้หยุดติดกัน 4 วัน