ศูนย์ดำรงธรรมร่วมขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินแก้ไขปัญหาความยากจน

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินแก้ไขปัญหาความยากจน
   วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 6 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมชี้แจงพี่น้อง ประชาชน ให้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาล และแนวทางการดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ธ.ก.ส.ภาคใต้ตอนล่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจะนะ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ที่สนใจร่วม 200 คน
ศูนย์ดำรงธรรมร่วมขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินแก้ไขปัญหาความยากจน
สำหรับพื้นที่แปลง “ทุ่งไทรคู้สาธารณประโยชน์” ได้ขึ้นทะเบียน (นสล.) เลขที่ สข 0377 ตั้งอยู่บ้านเกษมรัตน์ เนื้อที่ 1,847 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่นได้จัดประชุม เพื่อพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนในที่สาธารณประโยชน์ “หนึ่งตำบล หนึ่งพื้นที่สาธารณะ”
โดยร่วมกันสร้างความเข้าใจกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเน้นย้ำประโยชน์และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ตลอดจนทบทวนการสำรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ หากอยู่ในหลักเกณฑ์จะได้ดำเนินการเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทในปีงบปะมาณ พ.ศ.2564
ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาถือเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมประชุม สามารถที่จะนำข้อมูลมาเป็นแนวทางการชี้แจงทำความเข้าใจ และหรือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ และนำไปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

ศูนย์ดำรงธรรมร่วมขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินแก้ไขปัญหาความยากจน
ศูนย์ดำรงธรรมร่วมขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินแก้ไขปัญหาความยากจน
ศูนย์ดำรงธรรมร่วมขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินแก้ไขปัญหาความยากจน
ศูนย์ดำรงธรรมร่วมขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินแก้ไขปัญหาความยากจน
อ้างอิง : ศูนย์ดำรงธรรมสงขลา

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Fri Nov 13 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) วันที่ 13 พฤศจิกายน  2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย มีดังนี้ เป็นคนไทย 2 ราย สัญชาติอินเดีย ?????? 2 ราย สวิตเซอร์แลนด์ 2 ราย คูเวต 1 ราย ฝรั่งเศส 1 ราย อังกฤษ 1 […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย