ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

       เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 64 ที่ผ่านมา หลังจากเปิดให้ลงรับสมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลา, นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่,สมาชิกเทศบาล และในอำเภอต่างๆนั้น ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสนใจจากนักการเมืองพรรคๆต่างที่แข่งกันหาเสียง เพื่อการลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก บางพรรคก็จัดเวทีปราศรัยไปเรียบร้อยแล้วและลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับพี่น้องในบางพื้นที่ พร้อมทั้งมีกระบวนรถแห่หาเสียง ป้ายประกาศต่างๆ

ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกมา ย้ำเตือนถึงการหาเสียงที่ถูกต้องและลักษณะใดเป็นการหาเสียงเลือกตั้งผิดกฎหมายราชกิจจานุเบกษา โดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

 1. ห้ามผู้สมัครดำนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดำนินการ นำสถาบันพระมหากษัตย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง(ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวธีการหาเสียงฯ ข้อ 22)
 2. ห้ามผู้สมัตรดำเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการ ดังนี้ (ระเบียบ กกต ว่าด้วยวิธีการหาเสียงฯ ข้อ 23 และฉบับที่ 2 ข้อ 23/1 และ 23/2
  1.1 หาเสียงโดยไม่แจ้งผอ.สนง.กกต.จว. การใช้พาหนะต่างๆ หาเสียงหรือจัดสถานที่เวทีหาเสียงโดยไม่แจ้งให้ ผอ.กกต. จว.ทราบ
  1.2 นำข้อมูลของพรรคการเมืองมาหาเสียงโดยไม่ได้รับความยินยอม หาเสียง หรือนำชื่อ สัญลักษณ์ของพรรคการเมืองคติพจน์ คำขวัญ หรือภาพบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพรรคการเมืองหรือบุคคลนั้น
  1.3 เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เปิดเผย เผยแพร่ ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา เจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน
  1.4 แจกจ่ายเอกสาร โดยไม่ระบุชื่อแจกจ่ายเอกสาร วีดิทัศน์ โดยไม่ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวนและวันเตือนปีที่ผลิต
  1.5 โดยการวางหรือโปรยแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียง ซึ่งการวางหรือโปรยในที่สาธารณะ
  1.6 ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงปลุกระดมหรือก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่
  1.7 ช่วยเหลือเงินทรัพย์สินต่างๆหรือประโยชน์อื่นใด อันอ้างคำนวณเป็นเงินให้แก่ผู้ใดตามปกติประพณีต่างๆ
  1.8 จงใจไม่ปฏิบัติตาม จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง
  1.9 สำรวจความเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต สำรวจความเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะชี้นำ เพื่อผลต่อการลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

  ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

  อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองสามารช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครได้ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และให้ถือเป็นการโฆษณาหาเสียง โดยนับรวมเป็นค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งของผู้สมัครนั้น ในส่วนการเลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

 

 

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

Next Post

เตรียมพร้อมลงทะเบียนเงินเยียวยาเพิ่ม "ม.33 เรารักกัน" ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคมนี้

Sat Feb 13 , 2021
เตรียมพร้อมลงทะเบียนเงินเยียวยาเพิ่ม “ม.33 เรารักกัน” ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคมนี้     นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า โครงการ “ม.33 เรารักกัน” โดยผู้ประกันตนใน “ประกันสังคมมาตรา 33” ได้รับเงินจำนวน 4,000 บาท (แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท) ซึ่งจำนวนเงินไม่เท่ากับโครงการเราชนะเป็น เพราะต้องการให้ความช่วยเหลือครอบคลุมผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง จำนวนกว่า 9 ล้านคน ในส่วนที่แตกต่างจากผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นเพราะผู้ประกันตนมาตรา 39 ออกจากมาตรา 33 ไปแล้ว และผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไป จึงเข้าสิทธิโครงการเราชนะได้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคมนี้ จากนั้นธนาคารจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ และวันที่ 15-21 มีนาคม จะเป็นขั้นตอนการยืนยันตัวตน นอกจากนี้จะมีช่วงเวลาให้ทบทวนสิทธิสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วในวันที่ 15 -28 มีนาคม 2564     HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : […]
เตรียมพร้อมลงทะเบียนเงินเยียวยาเพิ่ม "ม.33 เรารักกัน" ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคมนี้