ครม.อนุมัติป้ายทะเบียนรถพิเศษ สามารถใส่ชื่อตนเองได้ราคาขั้นต่ำ 1 ล้านบาท

ครม.อนุมัติป้ายทะเบียนรถพิเศษ สามารถใส่ชื่อตนเองได้ราคาขั้นต่ำ 1 ล้านบาท

วันที่ 2 ก.พ. 64 ถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนด ขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่…)พ.ศ… หรือการกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ โดยลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัวหรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลขได้เพื่อนำลักษณะแผ่นป้ายดังกล่าวและหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่นิยมหรือเป็นที่ต้องการของประชาชนออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป
143506602 4228053590556317 326524694461843133 o HATYAITODAY
เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยกำหนดวิธีการไว้ว่าเจ้าของรถ ทั้งบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องการป้ายทะเบียนรถแบบพิเศษเป็นการเฉพาะสามารถเปิดหมวดป้ายทะเบียนใหม่ได้เองเพื่อใช้แทนหมวดอักษรเดิมซึ่งจะใช้เป็นชื่อห้างร้านบริษัทหรือตัวอักษรที่ชอบเป็นชื่อเฉพาะได้และยังสามารถเลือกหมวดตัวเลขต่อท้ายได้เองด้วยว่าต้องการเลขอะไรสามารถเสนอจองซื้อกับกรมการขนส่งทางบกได้เลยโดยกำหนดอัตราขั้นต่ำไว้ที่ 1 ล้านบาทต่อป้ายทะเบียน
144409746 4228053540556322 1682569085943824608 o HATYAITODAY
144683947 10221925826152945 8225882976710328488 n HATYAITODAY
อ้างอิง : คณะรัฐมนตรี

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 795 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Wed Feb 3 , 2021
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 795 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย     ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 795 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้     สามารถดูข้อมูลโควิด-19 แบบ Realtime ได้ข้างล่างนี้  HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01