รวมลิสต์สถานที่ เทศกาลงานสำคัญที่ปิดช่วงวิกฤต Covid-19

รวมลิสต์สถานที่ เทศกาลงานสำคัญที่ปิดช่วงวิกฤต Covid-19
รวมลิสต์สถานที่ เทศกาลงานสำคัญที่ปิดช่วงวิกฤต Covid-19

 

รวมลิสต์สถานที่ เทศกาลงานสำคัญที่ปิดช่วงวิกฤต Covid-19

       จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ อันส่งผลกระทบต่อผู้คนที่ชีวิตจังหวัดสงขลา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากไวรัส  ทางภาครัฐทุกภาคส่วนต้องเร่งดำเนินการไม่ว่าจะเป็น เทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ได้ออกมาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งในมิติการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการปิดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคและยกเลิกเทศกาลกิจกรรมต่างๆในจังหวัด   ดังนี้

1.สวนสัตว์สงขลา ปิดตั้งแต่ 18-31 มีนาคม 2563

2.ตลาดน้ำคลองแห ปิดตั้งแต่ 20-31 มีนาคม 2563

3.ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก, หลาด 2 เลฯ, ตลาดนัดชุมชนบ่อยาง  ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

4.ยกเลิกการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 12-13 เมษายน 2563

5.ยกเลิกและเลื่อนการจัดงานมรดกไทยและสืบสานศิลป์ ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2563

6. ยกเลิกการจัดงานสาดกันใหญ่2020 ในวันที่ 13-14 เมษายน 2563

หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป

HATYAITODAYNEWS

ภาพ: เทศบาลนครหาดใหญ่ ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา
อ้างอิง: เทศบาลนครหาดใหญ่, Songkhla City(นครสงขลา)

 

Next Post

ทิม พิธาเสนอ 5 หลักการใช้แก้วิกฤติCovid-19

Thu Mar 19 , 2020
ทิม พิธาเสนอ 5 หลักการใช้แก้วิกฤติCovid-19     นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Pita Limjaroenrat – พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ระบุว่า “พิธา” เสนอ ใช้ C-O-V-I-D แก้วิกฤติ COVID-19 ] ว่าโดย การบริหารจัดการวิกฤติเป็นเรื่องของการรู้อดีต ทำปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ผมคิดว่าการบริหารจัดการวิกฤติ COVID-19 เราต้องใช้หลักการ 5 ข้อที่ผมย่อออกมาเรียกว่า C-O-V-I-D มาแก้ไขปัญหา C heckpoint จุดตรวจคัดกรองทั่วประเทศ O ne voice สื่อสารเสียงเดียว V accine พัฒนาวัคซีน I solation การแยกตัว D ata การบูรณาการข้อมูล ขยายข้อความได้ดังนี้ C heckpoint จุดตรวจคัดกรองทั่วประเทศ   รัฐบาลควรทำตอนนี้คือการตั้งจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างกว้างขวาง […]
ทิม พิธาเสนอ 5หลักการใช้แก้วิกฤติCovid-19