ล็อกดาวน์ 8 จังหวัดภาคใต้จับจริงหากใครฝ่าฝืน

ล็อกดาวน์ 8 จังหวัดภาคใต้จับจริงหากใครฝ่าฝืน

ล็อกดาวน์ 8 จังหวัดภาคใต้จับจริงหากใครฝ่าฝืน

    จากสัปดาห์ที่ผ่านมามียอดผู้ที่ติดเชื้อในแต่ละจังหวัดสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอัตราการเพิ่มที่น่าเป็นกังวลใจยอดผู้ติดเชื้อสะสมภาคใต้ 341 รายและมีผู้เสียชีวิตแล้วภาคใต้ทั้งสิ้น 5 ราย หากปล่อยไว้ไม่รีบควบคุมและรีบดำเนินการ ภาคใต้ก็จะมีผู้ติดเชื้อแแบบทวีคูณ   ผู้ว่าฯในจังหวัดจึงรีบออกมาตรการคุมเข้ม ล็อคดาวน์เมือง เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยห้ามเดินทางเข้าออกเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยกเว้นเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อ การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าจำเป็น หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป   จึงประกาศล็อคดาวน์จังหวัด ดังนี้

  • จังหวัดภูเก็ต (30 มีนาคม – 30 เมษายน )
  • จังหวัดสงขลา (6 – 30 เมษายน)
  • จังหวัดปัตตานี (28 มีนาคม เป็นต้นไป)
  • จังหวัดสตูล (3 – 30 เมษายน)
  • จังหวัดยะลา (29 มีนาคม เป็นต้นไป)
  • จังหวัดนราธิวาส (29 มีนาคม เป็นต้นไป)
  • จังหวัดพังงา (30 มีนาคม เป็นต้นไป)
  • จังหวัดระนอง (20 มีนาคม เป็นต้นไป)

     เน้นย้ำว่า หากผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

ล็อกดาวน์ 8 จังหวัดภาคใต้จับจริงหากใครฝ่าฝืน
ล็อกดาวน์ 8 จังหวัดภาคใต้จับจริงหากใครฝ่าฝืน
ล็อกดาวน์ 8 จังหวัดภาคใต้จับจริงหากใครฝ่าฝืน
ล็อกดาวน์ 8 จังหวัดภาคใต้จับจริงหากใครฝ่าฝืน

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 , กรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัดดังกล่าว

Next Post

ชุมพร พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 1 ราย เร่งติดตามผู้ใกล้ชิดและสัมผัสผู้ป่วย

Tue Apr 7 , 2020
ชุมพร พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 1 ราย เร่งติดตามผู้ใกล้ชิดและสัมผัสผู้ป่วย Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวสำหรับเว็บ ต้นฉบับ 01 01