โครงการ ม.33 เรารักกัน เงินเข้าแล้ว 1,000 บาทวงเงินสุทธิ 4,000 บาท

โครงการ ม.33 เรารักกัน เงินเข้าแล้ว 1,000 บาทวงเงินสุทธิ 4,000 บาท

วันที่ 22 มี.ค. 64 เป็นวันแรกของการแจกเงิน ม.33เรารักกัน งวดแรก 1,000 บาท ผู้ประกันตน สามารถเช็คผ่านแอปฯ เป๋าตังและสามารถใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ร่วมโครงการ ทั้งคนละครึ่ง และเราชนะ  สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้ได้รับสิทธิคนละ 4,000 บาท และให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 7 มี.ค. 64

1. มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 8,208,286 คน

2. ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง 622,172 คน

3. ไม่ผ่านเงื่อนไขมีเงินฝากเกิน 500,000 บาท จำนวน 168,679 คน

4. คงเหลือผู้ผ่านเกณฑ์ที่ได้รับสิทธิจำนวน 7,417,435 คน

5. มีผู้กดเข้าร่วมโครงการแล้ว 5,020,714 คน หรือคิดเป็น 68% ของผู้ได้รับสิทธิ

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : เรารักกัน

Next Post

ที่แรกในประเทศไทย ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ รพ.ม.อ. รับการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ

จันทร์ มี.ค. 22 , 2021
ที่แรกในประเทศไทย ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนฯ รพ.ม […]