รองผู้ว่าราชการสงขลา เร่งหาแนวทางจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อย่างยั่งยืนระยะ 20 ปี

รองผู้ว่าราชการสงขลา เร่งหาแนวทางจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อย่างยั่งยืนระยะ 20 ปี

   เมื่อวานนี้ 17 พ.ย. 63 นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง นัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ประกอบด้วย เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองควนลัง และเทศบาลเมืองบ้านพรุ  ณ ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา

รองผู้ว่าราชการสงขลา เร่งหาแนวทางจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อย่างยั่งยืนระยะ 20 ปี

สำหรับจังหวัดสงขลา มีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 140 แห่ง ประชากร 1,435,968 คน มีเทศบาล จำนวน 48 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำเสีย 128,496 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 92 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำเสีย 86,899 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมปริมาณน้ำเสีย 215,395 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจังหวัดสงขลามีระบบบำบัดน้ำเสีย 2 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ สามารถบำบัดน้ำเสียได้วันละ 89,505 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42 ของปริมาณน้ำเสียทั้งหมด

ซึ่งทาง กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และมอบหมายให้องค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งโอนย้ายกิจการมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม และให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย จัดทำแผนบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 105 แห่ง และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบน้ำเสียชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และมาตรฐาน

 

รองผู้ว่าราชการสงขลา เร่งหาแนวทางจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อย่างยั่งยืนระยะ 20 ปี

รองผู้ว่าราชการสงขลา เร่งหาแนวทางจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อย่างยั่งยืนระยะ 20 ปี

รองผู้ว่าราชการสงขลา เร่งหาแนวทางจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อย่างยั่งยืนระยะ 20 ปี

รองผู้ว่าราชการสงขลา เร่งหาแนวทางจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่อย่างยั่งยืนระยะ 20 ปี

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

 

Next Post

กลุ่มผู้ชุมนุมนัดรวมตัวครั้งใหญ่ เเสดงพลังเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของราษฎร 18 ต.ค. เวลา 16.00 น. ลานหน้าคณะนิติศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่

Wed Nov 18 , 2020
กลุ่มผู้ชุมนุมนัดรวมตัวครั้งใหญ่ เเสดงพลังเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของราษฎร 18 ต.ค. เวลา 16.00 น. ลานหน้าคณะนิติศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ประกาศจากทางกลุ่ม Law Long Beach เชิญชวนร่วมกิจกรรมเเสดงออกเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของราษฎร เเละประณามการใช้ความรุนแรงอันไร้มนุษยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำต่อผู้ชุมนุมราษฎร หากไม่รับร่างประชาชน จะไม่มีการประนีประนอมอีกต่อไป วันพุธ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.00-21.00น. ณ ลานหน้าคณะนิติศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หมายเหตุ : ใส่เเมสก์เพื่อความปลอดภัย พร้อมนำเสื้อกันฝนหรือร่มหากมีฝนตก คำถามข้อสงสัยของสมาชิกรัฐสภาประเด็นต่างๆ 1. ประเด็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นร่างของคณะราษฎร 2563 ผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจแต่ผมคงห้ามจินตนาการของท่านไม่ได้ แต่ถ้าท่านทำการบ้านสักเล็กน้อยก็จะทราบว่า เราเริ่มต้นกิจกรรมเข้าชื่อเพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วันที่ 7 สิงหาคม ปีนี้ คณะราษฎรประกาศตั้งเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม 2. ประเด็นเทคนิคกฎหมาย มีการหยิบประเด็นในทางเทคนิคกฎหมาย นิติวิธีต่างๆ ขึ้นมาเพื่ออุดรอยรั่วของร่างที่เราเสนอมา หลังจากฟังมาสามชั่วโมงยังไม่มีสมาชิกท่านใดที่เห็นค้านในหลักการความฝันทั้ง 5 […]
กลุ่มผู้ชุมนุมนัดรวมตัวครั้งใหญ่ เเสดงพลังเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของราษฎร 18 ต.ค. เวลา 16.00 น. ลานหน้าคณะนิติศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่