5 ศาสนา เดินเจริญเมตตาให้เกิดสันติสุขให้ประเทศสงบสุข เผยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

 หาดใหญ่ 5 ศาสนา เดินเจริญเมตตาให้เกิดสันติสุขให้ประเทศสงบสุข เผยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

วันที่ 22 พ.ย. 63 ที่ถนนโชคสมาน 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีตัวแทนผู้นำศาสนา 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาซิกข์ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนประมาณ 50 คน เดินทั่วเมืองหาดใหญ่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความผาสุก มีความร่มเย็น ตามคำสอนหลวงพ่อพุทธธาตุ กล่าวว่า ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ และไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง

5 ศาสนา เดินเจริญเมตตาให้เกิดสันติสุขให้ประเทศสงบสุข และไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง

โดยจะเดินเจริญเมตตาให้เป็นที่เกิดสันติสุขเพราะว่า อยากให้ประเทศสงบสุข ให้พี่น้องประชาชนมีความผาสุก มีความร่มเย็น ประเทศนั้นมีความรุ่งเรือง มีความสามัคคีกัน และการเดินในครั้งนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง มีเฉพาะเรื่องศีลธรรมอย่างเดียว จะนำพาศีลธรรมให้กลับมา เหตุของความทุกข์ เมื่อมีความทุกข์ก็นำความทุกข์ไปสู่ครอบครัว และทุกครอบครัวทุกสังคม และสังคมมีความทุกข์ก็จะนำประเทศไม่เกิดความสงบสุข เฉพาะฉะนั้นการเดินเจริญศีลธรรมให้ประเทศ ให้พี่น้องประชาชนมีความเมตตาต่อกันไม่โกรธไม่เถียงกัน

5 ศาสนา เดินเจริญเมตตาให้เกิดสันติสุขให้ประเทศสงบสุข และไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง

5 ศาสนา เดินเจริญเมตตาให้เกิดสันติสุขให้ประเทศสงบสุข และไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง

5 ศาสนา เดินเจริญเมตตาให้เกิดสันติสุขให้ประเทศสงบสุข เผยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

5 ศาสนา เดินเจริญเมตตาให้เกิดสันติสุขให้ประเทศสงบสุข เผยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่ วางกระสอบทรายหลายพื้นที่เพื่อรับมือฝนตกหนัก

Mon Nov 23 , 2020
เทศบาลนครหาดใหญ่ วางกระสอบทรายหลายพื้นที่เพื่อรับมือฝนตกหนัก วันที่ 22 พ.ย. 63 เวลา 09.30 น. นายธนเดช อินขัวญ ผอ.ส่วนข่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำร่วมประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำ และประเมินสรุปปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อวันที่ 21 พย.2563 ที่ทำให้มีน้ำท่วมขังหลายจุด พร้อมทั้งวางแผนการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหากเมื่อฝนตกหนักในช่วงบ่ายของวันนี้ ประกอบด้วย 1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3 จุด โดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สน.ปลัด – สถานีสูบน้ำ SC อาภาคอร์ท ท่อสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว – สถานีสูบน้ำปลายคลองเตย ท่อสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว – หน้าค่ายเสนาณรงค์ ท่อสูบน้ำขนาด 2 นิ้ว 2. ประสานสำนักการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม […]
เทศบาลนครหาดใหญ่ วางกระสอบทรายหลายพื้นที่เพื่อรับมือฝนตกหนัก