5 ศาสนา เดินเจริญเมตตาให้เกิดสันติสุขให้ประเทศสงบสุข เผยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

 หาดใหญ่ 5 ศาสนา เดินเจริญเมตตาให้เกิดสันติสุขให้ประเทศสงบสุข เผยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

วันที่ 22 พ.ย. 63 ที่ถนนโชคสมาน 5 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีตัวแทนผู้นำศาสนา 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาซิกข์ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนประมาณ 50 คน เดินทั่วเมืองหาดใหญ่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความผาสุก มีความร่มเย็น ตามคำสอนหลวงพ่อพุทธธาตุ กล่าวว่า ถ้าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ และไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง

5 ศาสนา เดินเจริญเมตตาให้เกิดสันติสุขให้ประเทศสงบสุข และไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง

โดยจะเดินเจริญเมตตาให้เป็นที่เกิดสันติสุขเพราะว่า อยากให้ประเทศสงบสุข ให้พี่น้องประชาชนมีความผาสุก มีความร่มเย็น ประเทศนั้นมีความรุ่งเรือง มีความสามัคคีกัน และการเดินในครั้งนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง มีเฉพาะเรื่องศีลธรรมอย่างเดียว จะนำพาศีลธรรมให้กลับมา เหตุของความทุกข์ เมื่อมีความทุกข์ก็นำความทุกข์ไปสู่ครอบครัว และทุกครอบครัวทุกสังคม และสังคมมีความทุกข์ก็จะนำประเทศไม่เกิดความสงบสุข เฉพาะฉะนั้นการเดินเจริญศีลธรรมให้ประเทศ ให้พี่น้องประชาชนมีความเมตตาต่อกันไม่โกรธไม่เถียงกัน

5 ศาสนา เดินเจริญเมตตาให้เกิดสันติสุขให้ประเทศสงบสุข และไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง

5 ศาสนา เดินเจริญเมตตาให้เกิดสันติสุขให้ประเทศสงบสุข และไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง

5 ศาสนา เดินเจริญเมตตาให้เกิดสันติสุขให้ประเทศสงบสุข เผยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

5 ศาสนา เดินเจริญเมตตาให้เกิดสันติสุขให้ประเทศสงบสุข เผยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

เทศบาลนครหาดใหญ่ วางกระสอบทรายหลายพื้นที่เพื่อรับมือฝนตกหนัก

จันทร์ พ.ย. 23 , 2020
เทศบาลนครหาดใหญ่ วางกระสอบทรายหลายพื้นที่เพื่อรับม […]
เทศบาลนครหาดใหญ่ วางกระสอบทรายหลายพื้นที่เพื่อรับมือฝนตกหนัก