ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คุมเข้มมาตรการเข้า-ออกภายในสนามบิน ขอความร่วมมือผู้โดยสารทำตามข้อปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คุมเข้มมาตรการเข้า-ออกภายในสนามบิน ขอความร่วมมือผู้โดยสารทำตามข้อปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประกาศมากตรการเข้มงวด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอความร่วมมือผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (พนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ ส่วนราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการฯลฯ) ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ทุกท่าน กรุณาปฏิบัติตามมาตรการในการ เข้า/ออก พื้นที่ ดังนี้

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คุมเข้มมาตรการเข้า-ออกภายในสนามบิน ขอความร่วมมือผู้โดยสารทำตามข้อปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

1. ก่อนเข้าพื้นที่อาคารผู้โดยสาร ทุกท่านจะต้อง Scan QR Code ไทยชนะ “เข้า” ณ ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร

2. ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาออกทุกท่าน จะต้องลงทะเบียน AOT Airports Application ก่อนเข้าห้องพักผู้โดยสารขาออก

3. ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาออกทุกท่าน จะต้อง Scan QR Code ไทยชนะ “ออก” ก่อนผ่าน Boarding Gate เพื่อไปขึ้นเครื่อง

4. ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาเข้าทุกท่าน จะต้อง Scan QR Code (Songkhla Care) เพื่อลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามมาตรการของจังหวัดสงขลา

5. ก่อนออกจากอาคารผู้โดยสาร (ยกเว้นผู้โดยสารในเที่ยวบินขาเข้า) ทุกท่านจะต้อง Scan QR Code ไทยชนะ “ออก” ที่ประตูทางออกอาคารผู้โดยสาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเผื่อเวลาก่อนขึ้นเครื่องล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) หมายเลขโทรศัพท์ 074–227000 , 074-227001-3

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ คุมเข้มมาตรการเข้า-ออกภายในสนามบิน ขอความร่วมมือผู้โดยสารทำตามข้อปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : Hatyai International Airport – HDY

Next Post

จังหวัดสงขลา เร่งหาแนวทางกักกันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ถูกจับกุมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

Sat Jan 16 , 2021
จังหวัดสงขลา เร่งหาแนวทางกักกันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ถูกจับกุมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019    วันนี้ 15/01/64 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา ได้มีการจัดประชุม ประเด็นหารือการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ประเด็นแนวทางการกักกันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ถูกจับกุม โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุม โดยการประชุมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สสจ.สงขลา โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ นาทวี ทัณฑสถานหญิงสงขลา ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เรือนจำจังหวัดสงขลา เรือนจำกลางสงขลา เรือนจำอำเภอนาทวี ศาลจังหวัดสงขลา ตม.จว.สงขลา และหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วม            ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันหารือในประเด็นแนวทางการกักกันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ถูกจับกุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 เพิ่มขึ้นในจังหวัดสงขลา คือ เมื่อเกิดการจับกุมแรงงานต่างด้าวขึ้น จะต้องนำเข้าสู่กระบวนการ คัดกรอง ตรวจโรค ซักประวัติ หรือการกักตัวก่อนส่งตัวไปกักขังในเรือนจำ ตามกระบวนการ  ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงลาได้เน้นย้ำให้เร่งหาแนวทางอย่างจริงจัง เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์สูงสุดคือ ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นในจังหวัดสงขลามากที่สุด HATYAITODAYNEWS อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
จังหวัดสงขลา เร่งหาแนวทางกักกันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ถูกจับกุมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019