ผู้ว่าสงขลา รับรางวัล Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่

ผู้ว่าสงขลา รับรางวัล Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่

    ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับรางวัล Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 ในงาน แพทยศาสตร์สงขลานครินทร์ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนทั้งด้านคำแนะนำ การเชื่อมโยงเครือข่ายระดับจังหวัด และจัดทีมทำงานเพื่อกิจกรรมต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ผู้ว่าสงขลา รับรางวัล Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่

เมื่อวานนี้ (18 ก.ย.63) ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับรางวัล Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 ในงาน แพทยศาสตร์สงขลานครินทร์ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนทั้งด้านคำแนะนำ การเชื่อมโยงเครือข่ายระดับจังหวัด และจัดทีมทำงานเพื่อกิจกรรมต่างๆ ของคณะเป็นอย่างดี โดยมี ศิษย์เก่าดีเด่น บุคลากรดีเด่น เข้าร่วมโดยมุ่งหมายให้ทุกคนในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ระลึกถึงประวัติและความเป็นมาของคณะ สร้างความผูกพันและภูมิใจที่มีต่อองค์กรที่สร้างคุณประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

สืบเนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการประกาศให้เป็นหน่วยงานระดับคณะลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2515 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของภาคใต้รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ดังนั้น ทุกวันที่ 19 กันยายน ของทุกปี เปรียบเสมือนวันแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ จึงมีกำหนดจัดงาน แพทยศาสตร์สงขลานครินทร์ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การเล่าเรื่องโดยอดีตคณบดีและศิษย์เก่า

ผู้ว่าสงขลา รับรางวัล Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่

ผู้ว่าสงขลา รับรางวัล Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่

ผู้ว่าสงขลา รับรางวัล Med PSU’s Devoted Friends of the Year 2020 ของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

Sat Sep 19 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย มีดังนี้     HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์   Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 19 กันยายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย