ประชาชนคนไทยวางใจ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยัน นักการทูตต่างประเทศ ไม่ใช่ VIP ทุกคน

ประชาชนคนไทยวางใจ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยัน นักการทูตต่างประเทศ ไม่ใช่ VIP ทุกคน

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผยเพิ่มเติมถึงกรณีการเดินทางเข้าประเทศไทยของนักการทูตตะวันตก เพื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่สามารถเข้าที่พักย่านสุขุมวิทได้ ว่า นักการทูตเป็นกลุ่มบุคคล ที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยยืนยันว่า ไม่ใช่กลุ่ม VIP เนื่องจาก แม้จะได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญากรุงเวียนนา ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะตัวแทนทางการทูตและผู้แทนของรัฐ แต่ก็มีหน้าที่ที่ต้องเคารพกฎระเบียบของประเทศเจ้าบ้าน โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทย ตามแนวทางคำสั่งของ ศบค. ฉบับที่ 7/2563 ซึ่งเป็นมาตรการปัจจุบัน ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่
และย้ำว่านักการทูตประเทศตะวันตกรายนี้ ได้ปฏิบัติตามกรอบระเบียบของ ศบค. แต่เพื่อสร้างความมั่นใจ โดยคำนึงถึงความรู้สึกของสังคมไทย ในการพยายามควบคุมโรค และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย กระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทบทวนมาตรการให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่ออนุมัติให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ โดยในช่วงรอยต่อนี้ จะเน้นย้ำและทำความเข้าใจกับคณะทูตเป็นระยะ
ทั้งนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวด้วยว่า ตั้งแต่เกิดกรณีบุตรสาวนักการทูตจากประเทศในแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ได้เน้นย้ำให้คณะทูต ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัด และขอให้เพิ่มความเข้มข้นโดยการรอรับผลตรวจ RT-PCR ที่สนามบินและขอให้กักกันตัวในสถานที่ที่มีส่วนแยกและสภาพเหมาะสม
เพิ่มเติม : ประชาชนคนไทยวางใจ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยัน นักการทูตต่างประเทศ ไม่ใช่ VIP ทุกคน
สรุปการหารือกรณีทหารอียิปต์ที่ จ.ระยอง
ทหารอียิปต์ คนที่ตรวจพบเชื้อใส่หน้ากากอนามัยตลอด และวงรอบในการตรวจพบเชื้อเป็นวงรอบท้ายๆซึ่งบ่งชี้ว่ามีปริมานเชื้อที่น้อยมาก ดังนั้นโอกาสในการแพร่เชื้อจึงน้อยด้วย ร่วมกับ การทำ active case finding จำนวนมากกว่า 5,000 ราย โดยที่ผลตรวจที่ตรวจเสร็จแล้วให้ผลลบเป็นหลักฐาน ที่เพียงพอที่จะบ่งชี้ได้ว่ามาตรการที่ทำลงไปสามารถจำกัดขอบเขตการระบาดได้
1. จำนวนยอดตรวจครั้งนี้ มากกว่า 5,000 ราย ที่ให้ผลลบ เป็นหลักฐานที่สนับสนุนว่าพื้นที่ จ.ระยอง ที่ตรวจไม่พบเชื้อมากกว่า 100 วัน แสดงถึง
1.1 พื้นที่ระยองมีความเสี่ยงน้อย และยังบ่งชี้ว่าที่ผ่านมาก่อนจะมีทหารอียิปต์ เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ ทางจังหวัด ในเขตตัวเมืองมีความความปลอดภัยสูง บ่งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่นี้ที่ผ่านมาทำได้ดี
1.2 กลุ่มเสี่ยง ทั้งพนักงานโรงแรม พนักงานห้าง คนที่เดินในห้างในช่วงระยะเวลาวันที่ 10 เข้ามาตรวจเป็นจำนวนมาก
1.3 ทางจังหวัดจะทำการตรวจซ้ำครั้งที่สองในกลุ่ม พนักงาน โรงแรม ที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน เพื่อสร้างความมั่นใจ โดยการทำ swab และตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน
1.4 การทำ active case finding ในพื้นที่ต่อเนื่อง นับหลังจากที่สัมผัสในวัน 10 ก.ค. 63 เป็นวันที่ 8 เพียงพอที่จะสนับสนุนถึงขอบเขตการค้นหาว่า โอกาสที่จะพบการแพร่เชื้อจากทหารอียิปต์ในพื้นที่มีต่ำมาก
1.5 การค้นหาเชิงรุก ยังทำต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์นี้ หลังจากนี้คนในจังหวัดระยอง สามารถเข้าไปตรวจได้ในระบบปกติ ที่ รพ.ศูนย์/รพช ในพื้นที่ได้
2.รถพระราชทานฯ ยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยอง ต่อ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อให้ความมั่นใจในพื้นที่ พร้อมเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วและเพิ่มการเข้าถึงการบริการในพื้นที่
3. เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ถึงระยะเวลาที่จังหวัดระยองจะฟื้นฟูความเชื่อมั่นของคนในพื้นที่ระยอง แหล่งท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การทำทำงาน
4.ให้คงมาตรการเดิมที่ทำมาได้ดี โดยที่ไม่พบการติดเชื้อในจังหวัดมากกว่า 100 วัน และเพิ่มความเข้มข้นในจุดเสี่ยง
5.ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ 10 ก.ค. นั่นคือ ถึงวันที่ 24 ก.ค.
อย่างไรก็ตามทาง CNN กล่าวชมเชยประเทศไทยว่าเป็น หนึ่งใน 4 ประเทศ (ร่วมกับ Finland, Greece, New Zealand) ได้รับเกียรติยกตัวอย่างว่า เป็นกลุ่มประเทศที่ผู้นำประเทศ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีการดูแล เอาใจใส่ และบริหารจัดการได้ผลดีมาก ในเรื่องควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID -19 ในขณะนี้
  ประชาชนคนไทยวางใจ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยัน นักการทูตต่างประเทศ ไม่ใช่ VIP ทุกคน

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ข่าวจริงประเทศไทย

Next Post

สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

Sun Jul 19 , 2020
สถานกาณ์โควิด-19 วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้รายงานว่าการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยืนยันพบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย เป็นชาวไทย ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าพักสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) โดยเดินทางมาจากประเทศ สิงคโปร์ 2 ราย ซูดาน 1 ราย ทั้งนี้ ทางโฆษก ศบค. ยังได้อัปเดตสถานการณ์ผู้สัมผัสโดยทั้งหมดไม่มีการตรวจพบเชื้อ HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์โควิด-19  ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
โควิด19