ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ความมั่นใจมาตรการในระบบขนส่งสาธารณะ เดินทางข้ามเขตจังหวัด

ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ความมั่นใจมาตรการ ในระบบขนส่งสาธารณะ เดินทางข้ามเขตจังหวัด

 ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ความมั่นใจมาตรการในระบบขนส่งสาธารณะ เดินทางข้ามเขตจังหวัด

      ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ความมั่นใจมาตรการในระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมย้ำประชาชนที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด ต้องตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัด เมื่อวานนี้(03/05/63) เป็นวันที่เริ่มต้นผ่อนปรนมาตรการ 6 กิจการและกิจรรม ระยะที่ 1 (14 วัน) ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ภายในห้องโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร กล่าวว่า ประกาศข้อกำหนดข้อที่ 5 ให้ประชาชนงดข้ามเขตจังหวัด เจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนอยู่บ้าน เพราะการข้ามจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของการแพร่ระบาดของโรคจนควบคุมไม่ได้

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีมาตรการที่เป็นมาตรการ ระบบขนส่งสาธารณต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการเว้นระยะห่าง ทั้งสายการบิน รถโดยสารสาธารณะ รถไฟและเรือ  ชี้แจงถึงการดูแลการเดินทางของประชาชน ตามประกาศข้อกำหหนดของรัฐบาลในข้อที่ 5 ที่ขอให้ประชาชน งด ชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น ก็เพื่อต้องการให้ประชาชนอยู่บ้าน เพราะการเดินทางข้ามจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของการแพร่ระบาดของโรคและไม่สามารถควบคุมได้

พร้อมย้ำให้ทุกคน เข้าใจทำการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ต้องปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ปลอดภัยและ ผ่านโรคร้ายนี้ไปได้ประชาชนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการตรวจคัดกรองอุณหภูมิ การเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง ขณะที่การให้บริการของผู้ประกอบการ ก็ได้จัดเจล สบู่ล้างมือไว้ให้เช่นกัน

 

HATYAITODAYNEWS

รูปภาพ/อ้างอิง : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์

Next Post

พล.อ.ประยุทธ์ สอบผ่านโพลรัฐบาล 84.2% มั่นใจในผู้นำฝ่าวิกฤต Covid-19

Mon May 4 , 2020
พล.อ.ประยุทธ์ สอบผ่านโพลรัฐบาล 84.2% มั่นใจในผู้นำฝ่าวิกฤต Covid-19        สำนักงานสถิติแห่งชาติทำโพลขึ้นมา 1 ชุด สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2563 (ครบ 6 เดือน) โดยผลสำรวจ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมพิจารณาได้รับรู้ข้อมูล พร้อมทั้งแจกจ่ายไปยังหน่วยงานราชการทุกกระทรวงกำหนดนโยบาย และเปิดเผยต่อสาธารณชนไปบางส่วน และบางส่วนที่ “ปกปิด” ซึ่งได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อกลางเดือน เม.ย. จากผลสำรวจ “ความพึงพอใจ” ในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาลต่อประชาชน “พล.อ.ประยุทธ์” ร้อยละ 41.7 มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 45.0 “พึงพอใจปานกลาง” และร้อยละ 9.5 พึงพอใจน้อย และ “พึงพอใจน้อยที่สุด” ร้อยละ 1.3 ไม่พอใจเลย ร้อยละ 2.5 ผลสำรวจยังระบุต่อไปว่า คนภาคเหนือ-กลาง ร้อยละ 45 […]
พล.อ.ประยุทธ์ สอบผ่านโพลรัฐบาล 84.2% มั่นใจในผู้นำฝ่าวิกฤต Covid-19