มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) เร่งจัดทำข้อมูลติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) เร่งจัดทำข้อมูลติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม

วันที่ 9 ก.พ. 64 มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)หาดใหญ่ ให้การต้อนรับ ดร.สุธิดา สุวรรณรังษี นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษและคณะ จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการดำเนินการและกระบวนการจัดการศพไร้ญาติ พร้อมได้เยี่ยมชมพื้นที่สุสานฝังศพไร้ญาติของมูลนิธิฯ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อนำข้อมูลสนับสนุนระบบจัดการติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนามของสถาบันฯที่ได้ดำเนินการอยู่
ในปัจจุบันแต่ละจังหวัดจะมีองค์กรมูลนิธิภาคประชาสังคม
146495685 3989039934461107 6822713299090852196 o HATYAITODAY
ซึ่งมีรูปแบบการจัดการศพไร้ญาติภายหลังการชันสูตรศพ ครอบคลุมถึงกระบวนการส่งศพไร้ญาติฝังในสุสานที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงการขุดกระดูกขึ้นมาทำพิธีล้างป่าช้าตามธรรมเนียมประเพณีของแต่ละมูลนิธิ ซึ่งทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจและต้องการเก็บข้อมูลในประเด็นดังกล่าว เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฎิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ.2558
145964915 3989038544461246 6428524350308462443 o HATYAITODAY
โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม(ค.พ.ศ.) สู่กระบวนการขับเคลื่อนให้มีความสอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมในอนาคตต่อไป
146480917 3989040597794374 99574975815591830 o HATYAITODAY
146609035 3989044091127358 3658528654029022804 o HATYAITODAY
อ้างอิง : มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี(ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง)

Next Post

ศอ.บต. แนะชายแดนใต้ (สงขลา) ปลูกโกโก้ให้เป็นพืชทางเลือกใหม่เพิ่มรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

Wed Feb 10 , 2021
ศอ.บต. แนะชายแดนใต้ (สงขลา) ปลูกโกโก้ให้เป็นพืชทางเลือกใหม่เพิ่มรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ วันที่ 9 ก.พ. 64 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับบริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด นำโดย นางสาวพิมพ์พิชชา เกษรรัตน์ กรรมการบริหารฯ และผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลา, ผู้แทนจากพืชสวนยะลา, ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา และสภาเกษตรจังหวัดยะลา ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนงานด้านพืชเศรษฐกิจใหม่ (โกโก้) และร่วมหารือพูดคุยเกี่ยวกับการปลูกโกโก้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ซึ่งโกโก้เป็นพืชที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายการผลิตไปตามภูมิภาคต่าง ๆ แทบทั่วโลก โดยเลขาธิการ ศอ.บต. จะนำโกโก้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นแหล่งที่ปลูกโกโก้เยอะที่สุดในภาคใต้ เริ่มจากการปลูกพืชชนิดแซมสวนยางพารา และสวนผลไม้ต่าง ๆ เพื่อเป็นรายได้เสริมแก่เกษตรกร เพราะในอนาคตความต้องการของตลาดสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงเป็นแรงผลักดันให้มีการปลูกโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในพื้นที่ เพราะโกโก้สามารถเริ่มการเก็บผลผลิตในปีที่ […]
ปกข่าวใหม่ 01