กระทรวงพาณิชย์สงขลาเชิญชวนมาร่วมอุดหนุนไข่ไก่ในราคาถูกจากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด

กระทรวงพาณิชย์สงขลาเชิญชวนมาร่วมอุดหนุนไข่ไก่ในราคาถูกจากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด

    นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้เลี้ยงไก่ไข่จากปัญหาราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มตกต่ำ โดยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายและเชื่อมโยงผู้เลี้ยงไก่ไข่ ด้วยการนำไข่ไก่ส่วนเกินมาจำหน่ายผ่านการเชื่อมโยงจำหน่ายไข่ไก่ เพื่อบรรเทาปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำ

โดยจำหน่ายไข่ไก่ราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป เบอร์ 2 ราคาเพียงแผงละ 85 บาท ระหว่างวันที่ 9-24 กรกฎาคม 2563 เว้นวันหยุดราชการเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และที่ร้านไข่ดีหาดใหญ่ เลขที่ 49/11 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมอุดหนุนไข่ไก่ในราคาถูกได้ตามเวลา และสถานที่ดังกล่าว

กระทรวงพาณิชย์สงขลาเชิญชวนมาร่วมอุดหนุนไข่ไก่ในราคาถูกจากปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กระทรวงพาณิชย์สงขลา

Next Post

ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น.

Tue Jul 14 , 2020
ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น.    ประชาสัมพันธ์ ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำ ขนาด 600 มม. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 136 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยยังมีการจ่ายน้ำแต่จะปรับลดแรงดันลง ส่งผลให้น้ำไหลอ่อน ถึง ไม่ไหล โดยเฉพาะพื้นที่โซนสูงและปลายท่อ ของพื้นที่บริการตามประกาศ ดังนี้ อำเภอเมืองสงขลา(ทั้งหมด) อำเภอหาดใหญ่ (ต.น้ำน้อย,ต.ท่าข้าม) อำเภอสิงหนคร(ทั้งหมด) อำเภอจะนะ (ต.นาทับ) ผู้ใช้น้ำโปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้การจ่ายน้ำต้องรอน้ำเต็มระบบเส้นท่อน้ำ ทำให้น้ำประปาจะยังไม่ไหลทั่วพื้นที่ในทันที […]
ประกาศปรับลดแรงดันในการจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 24.00 น.