ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานเดินหน้า ลงพื้นที่ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหน้าควน ตำบลควนลัง

ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานเดินหน้า ลงพื้นที่ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหน้าควน ตำบลควนลัง

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64 เวลา 14.00 น.ณ บ้านหน้าควน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับผู้แทนแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ชัย นรรัตน์ หัวหน้าหมวดทางหลวงหาดใหญ่ นายมนูญ พลายบุญ หัวหน้างานปรับซ่อม แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 และนายจิรายุ เนินชนม์ ตัวแทนผู้รับจ้างงานติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 4 (ตอนเนินพิชัย – คลองหวะ) ลงพื้นที่ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง

982338926ad3a23a463bc8f6e1b9d4d2 small HATYAITODAY

สำหรับกรณีดังกล่าว มีการแจ้งข้อมูลมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน จากการตรวจสอบพบว่า ไฟฟ้าบางส่วนดับเนื่องจากการติดตั้งราวกันอันตราย ที่มีการขุดหลุมวางราว ฯ ทำให้สายไฟขาด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ไฟฟ้าแสงสว่างใช้การได้ ส่วนระยะยาวผู้รับจ้างงานข้างต้น จะดำเนินการเขื่อมต่อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต่อไป

943ee197b3395bf8922427f95f21c0d1 small HATYAITODAY

ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม และหากมีความพร้อม ก็จะลงพื้นที่ดำเนินการ โดยเฉพาะการลงพื้นที่ในวันศุกร์ เพื่อให้สอดรับกับกิจกรรม “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” ท้ายนี้ ขอขอบคุณ นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลา 1 ที่ให้ความสำคัญ และเร่งรัดแก้ไขปัญหาปัญหาข้างต้น

282732a6b5774c0dfbb3ca2d3267702b small HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

Next Post

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ประกาศปกป้องพื้นที่จะนะ เผยรัฐบาลต้องยุติการดำเนินงาน

Sun Mar 21 , 2021
เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ประกาศปกป้องพื้นที่จะนะ เผยรัฐบาลต้องยุติการดำเนินงาน วันที่ 21 มี.ค. 64 นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ด้วยข้อความที่ว่า แถลงการณ์เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา และภาคี#SaveChana รัฐบาลต้องยุติการดำเนินงาน และตรวจสอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะอย่างจริงจัง การยอมรับอย่างเปิดเผยของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านกรณีนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ในลักษณะที่ว่า “หากมีการทำผิดหรือมีการทุจริตในโครงการนี้จริงก็ให้ตรวจสอบกันไป ” ประกอบกับการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่มี ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อให้มีการตรวจสอบโครงการนี้ในก่อนหน้านั้น ยิ่งทำให้เห็นได้ชัดว่าโครงการเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมจะนะมีความผิดปกอยู่จริง อันเป็นเหตุผลที่รัฐบาลควรจะต้องทบทวนโครงการนี้ทั้งหมดในทุกมิติ อย่างเช่น หลักการสำคัญภายใต้นโยบายเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นเพียงการสร้างวาทกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเท่านั้น แต่ประชาชนในพื้นที่จะต้องสูญเสียมากกว่า กลไกการดำเนินงานในพื้นที่ คือ ศอ.บต. ไม่มีความเป็นมืออาชีพและไม่เข้าใจหลักคิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ยิ่งทำยิ่งสร้างความแตกแยกในพื้นที่ชายแดนใต้ โครงการนี้เปิดช่องให้มีการทุจริตอย่างมโหฬารโดยฝ่ายการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ ดังกรณีการจัดซื้อจัดหาที่ดินให้กับบริษัททีพีไอพีพี จนศาลปกครองได้รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาแล้ว เป็นต้น ในขณะที่ความผิดปกเหล่านั้นยังไม่ถูกทำให้คลี่หลาย และสร้างความกระจ่างแจ้งให้กับสังคม วันนี้รัฐบาลยังสั่งเดินหน้าโครงการโดยไม่สนใจฟังเสียงประชาชน และไม่สนใจถึงความถูกผิดของโครงการที่เกิดขึ้นทั้งหมด […]
ปกข่าวใหม่ [recovered] 01