ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานเดินหน้า ลงพื้นที่ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหน้าควน ตำบลควนลัง

ศูนย์ดำรงธรรมจับมือหน่วยงานเดินหน้า ลงพื้นที่ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหน้าควน ตำบลควนลัง

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64 เวลา 14.00 น.ณ บ้านหน้าควน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมกับผู้แทนแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ประกอบด้วย นายณรงค์ชัย นรรัตน์ หัวหน้าหมวดทางหลวงหาดใหญ่ นายมนูญ พลายบุญ หัวหน้างานปรับซ่อม แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 และนายจิรายุ เนินชนม์ ตัวแทนผู้รับจ้างงานติดตั้งราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 4 (ตอนเนินพิชัย – คลองหวะ) ลงพื้นที่ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง

สำหรับกรณีดังกล่าว มีการแจ้งข้อมูลมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน จากการตรวจสอบพบว่า ไฟฟ้าบางส่วนดับเนื่องจากการติดตั้งราวกันอันตราย ที่มีการขุดหลุมวางราว ฯ ทำให้สายไฟขาด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ไฟฟ้าแสงสว่างใช้การได้ ส่วนระยะยาวผู้รับจ้างงานข้างต้น จะดำเนินการเขื่อมต่อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต่อไป

ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสม และหากมีความพร้อม ก็จะลงพื้นที่ดำเนินการ โดยเฉพาะการลงพื้นที่ในวันศุกร์ เพื่อให้สอดรับกับกิจกรรม “สงขลา ศุกร์ส่งสุข” ท้ายนี้ ขอขอบคุณ นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลา 1 ที่ให้ความสำคัญ และเร่งรัดแก้ไขปัญหาปัญหาข้างต้น

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

Next Post

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ประกาศปกป้องพื้นที่จะนะ เผยรัฐบาลต้องยุติการดำเนินงาน

อาทิตย์ มี.ค. 21 , 2021
เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ประกาศปกป้องพื้นที่จะนะ เผย […]