เงินเด็กแรกเกิดเข้าแล้ว!! สแกนQR Code เช็คสิทธิเลย

เงินเด็กแรกเกิดเข้าแล้ว!! สแกนQR Code เช็คสิทธิเลย

เงินเด็กแรกเกิดเข้าแล้ว!! สแกนQR Code เช็คสิทธิเลย

    เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน ประจำเดือน มิ.ย. 63 เข้าบัญชีวันนี้ (10 มิ.ย.63) โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th

“โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อ-คุณแม่ที่อยู่ในครอบครัวยากจน เพราะรัฐจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาท/เดือน ซึ่งจะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์
– ต้องมีสัญชาติไทย
– พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย
– เด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ขวบ
– อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
– ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
– มีสัญชาติไทย
– เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)
– เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
– อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

* หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทร. 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 ในวันเวลาราชการ หรือสายด่วน พม. 1300

เงินเด็กแรกเกิดเข้าแล้ว!! สแกนQR Code เช็คสิทธิเลย

เงินเด็กแรกเกิดเข้าแล้ว!! สแกนQR Code เช็คสิทธิเลย

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์

Next Post

วจก. ม.อ. จัดอบรม WOW! Start Up Boost Camp พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs Start Up ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

Thu Jun 11 , 2020
  วจก. ม.อ. จัดอบรม WOW! Start Up Boost Camp พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs Start Up ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ WOW! Start Up Boost Camp ภาคใต้ฝั่ง อ่าวไทย ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการ […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01