ครม.อนุมัติแล้วแพ็กเกจ “เที่ยวปันสุข” แนะโหลดแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ครม.อนุมัติแพ็กเกจ “เที่ยวปันสุข” แนะโหลดแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมาทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยมีเงื่อนไขมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงการคลังเสนอเข้าที่ประชุมให้จัดทำโครงการมอบส่วนลด เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ

ซึ่งเบื้องต้นจะออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ประกอบด้วย 3 แพ็กเกจ แบ่งเป็น แพ็กเกจสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และ แพ็กเกจสำหรับประชนทั่วไป เป็นระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่เดือน ก.ค.-ต.ค. 63

สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไขขั้นตอนเบื้องต้น ที่ถูกเปิดเผยออกมาได้แยกออกเป็น 3 แพ็กเกจ ได้แก่

เที่ยวปันสุข

1. โครงการ กำลังใจ รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม 1,200,000 คน ให้เดินทางโดยการใช้บริการกับบริษัทนำเที่ยว ซึ่งรัฐจะสนับสนุนงบประมาณเดินทางไม่เกินคนละ 2,000 บาท/คน สำหรับการเดินทางที่ไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน

เที่ยวปันสุข

2. โครงการ เที่ยวปันสุข รัฐบาลสนับสนุนการเดินทางของประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000,000 คน โดยการจำหน่ายบัตรโดยสารของผู้ประกอบการขนส่งด้านการท่องเที่ยว 3 กลุ่ม ได้แก่ สายการบินในประเทศไทย รถขนส่งไม่ประจำทางข้ามจังหวัด และรถเช่าในอัตราร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท

เที่ยวปันสุข

3. โครงการ เราไปเที่ยวกัน รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) จำนวน 5,000,000 คืน ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าห้องพักแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคืน และสนับสนุนค่าอาหารและค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการและ ททท. จะแจ้งรายชื่อแก่ธนาคารกรุงไทย จำนวน 600 บาทต่อห้องต่อคืน โดยจะต้องมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของประชาชนผู้จองที่พัก

โดยแอปที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ อี-วอลเชอร์ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหาร ค่าใช้บริการในแหล่งท่องเที่ยวในแพ็คเกจ “เราไปเที่ยวกัน”  ก็คือ แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ต้องเป็นคนไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถลงทะเบียนผ่านแอพของธนาคารกรุงไทย เพื่อขอรับบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิคส์และนำมาเป็นส่วนลด โดยตามมาตรการนักท่องเที่ยวจ่ายค่าที่พัก 60% ส่วนรัฐบาลสนับสนุนจ่ายค่าห้องพักให้ 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน (โดยจะทำการจ่ายให้โรงแรมเมื่อนักท่องเที่ยวเช็คเอ้าท์เท่านั้น) นักท่องเที่ยวสามารถรับสิทธิ 1 คน 1 สิทธิ์สูงสุดไม่เกิน 5 คืน  ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต QR Code พร้อมเพย์เมื่อจองที่พัก

เที่ยวปันสุข

เที่ยวปันสุข

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

 

 

 

 

 

 

Next Post

ระวังโรคไข้เลือดออก-โรคชิคุนกุนยา พร้อมฤดูฝน และสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่

Wed Jun 17 , 2020
ระวังโรคไข้เลือดออก-โรคชิคุนกุนยา มาพร้อมฤดูฝน และสภาพอากาศฝนตกหนักในหลายพื้นที่    การคาดการณ์โรคที่มาพร้อมฤดูฝน และสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ที่อาจนำพา โรคไข้เลือดออก-โรคชิคุนกุนยา มาด้วย ทั้งนี้การแพร่กกระจายจะเกิดมากในเขตฝนตกหนัก อาทิภาคใต้ ซึ่งมีทั้งฝนตกหนัก และฝนตกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแพร่ระบาดยังอาจมากับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดอีกด้วย ทั้งนี้ทางเทศนครสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมกันป้องกันเบื้องต้นด้วยการปฏิบัติงานฉีดพ่นกำจัดยุง พ่นละอองฝอยด้วยเครื่อง ULV, พ่นสารเคมีกำจัดยุง,สำรวจลูกน้ำยุงลาย และพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค เพื่อกำจัดยุงซึ่งเป็นสาเหตุของโรค โดยจากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก-โรคชิคุนกุนยา ในปี พ.ศ. 2563 นั้นมีการตรวจพบผู้ป่วยแล้วจำนวน 1.630 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดย 3 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 25 – 34 ปี (19.45%) กลุ่มอายุ 35 – 44 ปี (18.53%) กลุ่มอายุ 45 […]
ระวังโรคไข้เลือดออก-โรคชิคุนกุนยา มาพร้อมฤดูฝน และสภาพอากาศฝนตกหนักในหลายพื้นที่