กองทัพเรือสงขลาส่งเสริมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 115 ตัว เนื่องในวันกองทัพเรือฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

กองทัพเรือสงขลาส่งเสริมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 115 ตัว เนื่องในวันกองทัพเรือฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

 เมื่อคืนนี้ 20 พ.ย. 63 พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผอ.ศรชล.ภาค 2/ผบ.ทรภ.2จัดกิจกรรมและเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 115 ตัว เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2563 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับคนรักษ์การตกปลาในจังหวัดสงขลา สร้างบ้านปลาและแหล่งขยายพันธุ์ให้สัตว์น้ำ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งและให้คนชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังช่วยส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อนำไปสู่การสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ เกิดความมั่นคงและยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อไป

ทั้ งนี้ มีกำลังพลของหน่วยงานใน ศรชล.ภาค 2 ทัพเรือภาคที่ 2 หน ส่วนราชการในพื้นที่ ชมรมภริยาทหารเรือ ทรภ.2 รวมถึงนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว รวมถึงประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์และคงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสืบไป

อ้างอง/ภาพ : ศูนย์อำนวยารรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

เสาร์ พ.ย. 21 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติ […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย