กองทัพเรือสงขลาส่งเสริมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 115 ตัว เนื่องในวันกองทัพเรือฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

กองทัพเรือสงขลาส่งเสริมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 115 ตัว เนื่องในวันกองทัพเรือฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

 เมื่อคืนนี้ 20 พ.ย. 63 พล.ร.ท.สำเริง จันทร์โส ผอ.ศรชล.ภาค 2/ผบ.ทรภ.2จัดกิจกรรมและเป็นประธานในกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 115 ตัว เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2563 ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา อ.เมืองสงขลา จว.สงขลา

เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับคนรักษ์การตกปลาในจังหวัดสงขลา สร้างบ้านปลาและแหล่งขยายพันธุ์ให้สัตว์น้ำ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งและให้คนชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังช่วยส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อนำไปสู่การสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ เกิดความมั่นคงและยั่งยืนให้เกิดขึ้นต่อไป

ทั้ งนี้ มีกำลังพลของหน่วยงานใน ศรชล.ภาค 2 ทัพเรือภาคที่ 2 หน ส่วนราชการในพื้นที่ ชมรมภริยาทหารเรือ ทรภ.2 รวมถึงนิสิตนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว รวมถึงประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์และคงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสืบไป

อ้างอง/ภาพ : ศูนย์อำนวยารรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

เสาร์ พ.ย. 21 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติ […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย

รายงานพิเศษ

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 93 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 93 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 95 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 95 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 92 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 92 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 150 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 150 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 175 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 175 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 72 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 72 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

วิดิโอแนะนำ

James Korean เปิดใหม่ !!! บุฟเฟ่ต์เกาหลีเริ่มต้นที่ 199 เท่านั้น พิกัด หาดใหญ่

James Korean เปิดใหม่ !!! บุฟเฟ่ต์เกาหลีเริ่มต้นที่ 199 เท่านั้น พิกัด หาดใหญ่

Jamcha คาเฟ่เปิดใหม่ มุมถ่ายรูปเยอะ คอชาเขียวห้ามพลาด

Jamcha คาเฟ่เปิดใหม่ มุมถ่ายรูปเยอะ คอชาเขียวห้ามพลาด

Lagom House คาเฟ่สุดชิค ย่าน ญ.ว.

Lagom House คาเฟ่สุดชิค ย่าน ญ.ว.

คาเฟ่ครัวซองต์โฮเมดน้องใหม่สุดฮิต ห้ามพลาด !!!

คาเฟ่ครัวซองต์โฮเมดน้องใหม่สุดฮิต ห้ามพลาด !!!

ร้านอาหารไม้โมก สะเดา อาหารใต้รสเด็ด บรรยากาศร่มรื่น

ร้านอาหารไม้โมก สะเดา อาหารใต้รสเด็ด บรรยากาศร่มรื่น

Vlog หาดใหญ่ไปไหนดี Part 2

Vlog หาดใหญ่ไปไหนดี Part 2