Pgslot

ยืนยัน พนักงานโรงงานไทยเทครับเบอร์ อ.รัตภูมิจำนวน 292 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 - HATYAITODAY ยืนยัน พนักงานโรงงานไทยเทครับเบอร์ อ.รัตภูมิจำนวน 292 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 - HATYAITODAY

ยืนยัน พนักงานโรงงานไทยเทครับเบอร์ อ.รัตภูมิจำนวน 292 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

ยืนยัน พนักงานโรงงานไทยเทครับเบอร์ อ.รัตภูมิจำนวน 292 คน ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 7 ก.ค. 64 นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 2 นำคณะทำงานชุดปฏิบัติการที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาในสถานประกอบการ ประเภทโรงงาน ณ บริษัทไทยเทค รับเบอร์ คอร์เปอร์เรชั่น ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยางแท่งมาตรฐาน มีพนักงานในโรงงาน จำนวน 292 คน ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และไม่มีแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่ ที่ผ่านมาได้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานแล้วทั้งหมดและไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งทางบริษัทได้จองวัคซีนทางเลือกให้แก่พนักงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลองค์กร และขอรับการจัดสรรวัคซีน

9c28c2cda4ca206ae899892a5028522f Small

สำหรับบริษัทไทยเทค รับเบอร์ คอร์เปอร์เรชั่น มีมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งก่อนเข้าโรงงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และหลังเลิกงานอย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ ระหว่างปฏิบัติงานให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

3935bd626d3ae683a327e04d61ecb20f Small

ส่วนแผนกที่มีการติดต่อบุคคลภายนอก ให้เพิ่มการใส่แผ่นใสครอบหน้าและถุงมือยาง ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อวันละสองครั้ง ช่วงเที่ยงและเย็นในทุกพื้นที่และทุกแผนก หมั่นทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้พนักงานออฟฟิศมีการจัดทำฉากกั้นพื้นที่เพื่อเว้นระยะห่างในการปฏิบัติงาน ปิดแอร์ เปิดพัดลม เปิดหน้าต่าง ให้อากาศถ่ายเทและลดความแออัดของพนักงาน และห้ามพนักงานใช้ของส่วนตัวร่วมกันอย่างเด็ดขาด

B34da308e1ddd64aba1172af1a1df565 Small

นอกจากนี้ ให้พนักงานแยกกันรับประทานอาหาร ทิ้งหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ในถังขยะติดเชื้อที่โรงงานเตรียมไว้ อีกทั้งทางโรงงานได้แจกจ่ายผ้าปิดจมูก และกระบอกน้ำส่วนตัว รวมถึงการจัดหายาแคปซูลฟ้าทลายโจรให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และจัดทำ Google ฟอร์ม สำหรับติดตามไทม์ไลน์ของพนักงานโดยให้หัวหน้าแผนกติดตามการรายงานข้อมูลเป็นประจำทุกวัน

อ้างอิง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 164 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 5,921 คน

Wed Jul 7 , 2021
สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 164 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 5,921 คน วันที่ 7 ก.ค. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 164 ราย โดยมีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้ 1.พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานสงขลาแคนนิ่งและผู้สัมผัส จำนวน 21 ราย (พนักงาน 9 ราย / ผู้สัมผัส 12 ราย) 2.พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และผู้สัมผัส 3 แห่ง จำนวน 11 ราย (พนักงาน 8 ราย / ผู้สัมผัส 3 ราย) 3.ผู้ป่วยจากการติดตามค้นหาผู้เดินทางกลับจากโรงเรียนสอนศาสนา (มัรกัส) และผู้สัมผัส จำนวน 24 ราย 4. […]
ปกข่าวโควิด 01