โฆษกรัฐบาลยืนยัน ไม่ล็อกดาวน์ กรุงเทพฯ-สงขลา แค่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

โฆษกรัฐบาลยืนยัน ไม่ล็อกดาวน์ กรุงเทพฯ-สงขลา แค่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

วันที่ 27 มิ.ย. 64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  และที่ ศบค. ได้ประกาศข้อกำหนด ฉบับที่ 25 ที่เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษานั้น เป็นการใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม  นนทบุรี นราธิวาส  ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สงขลา สมุทรปราการและสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน สถานประกอบการ ที่พบว่ามีการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน ซึ่งยืนยันว่า ไม่ได้ล็อกดาวน์

207156425 1203115133487624 5563362292943888489 N

สำหรับมาตรการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 26 มิถุนายน  2564 ให้มีการปฎิบัติเริ่ม 28 มิถุนายน อย่างน้อย 30 วัน คือ ปิดสถานที่พักอาศัยชั่วคราว สําหรับคนงานทั้งภายในและภายนอก สถานที่ก่อสร้าง รวมท้ังให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นการชั่วคราว อย่างน้อย  30 วัน ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เฉพาะนำกลับไปบริโภคที่บ้าน ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดําเนินการได้ถึง เวลา 21.00 น.  งดการจัดกิจกรรมในพื้นที่ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ งดนั่งรับประทานในศูนย์อาหาร งดกิจกรรมรวมกลุ่มที่เกิน 20 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา รวมถึงกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑลคือ นครปฐม นนทบุรี  ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

203663664 1202429910222813 158861169925335287 N

ทั้งนี้ข้อกำหนดที่เข้มข้น เป็นการยกระดับมาตรการเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยมีผลในพื้นที่และกลุ่มเสี่ยงสูง สำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปยังสามารถเดินทางและดำเนินกิจกรรมประจำวันตามปกติ และขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงนี้

อ้างอิง : สำนักนายกรัฐมนตรี 

Next Post

สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 133 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 3,852 คน

Sun Jun 27 , 2021
สงขลา พบผู้ป่วยโควิด 133 คน รวมผู้ป่วยโควิดระลอกเดือน เม.ย. สะสม 3,852 คน วันที่ 27 มิ.ย. 64 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 133 ราย โดยมีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้– พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานและผู้สัมผัสโรงงานสงขลาแคนนิ่งจำนวน 29 ราย (ผู้ป่วยยืนยันทั้งหมดอยู่ภายใต้มาตรการกักกันตัวควบคุมโรค โดยมิได้มีการสัมผัสกับบุคคลภายนอกและชุมชน)– พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และผู้สัมผัส 6 แห่ง จำนวน 30 ราย (ผู้ป่วยยืนยันทั้งหมดอยู่ภายใต้มาตรการกักกันตัวควบคุมโรค โดยมิได้มีการสัมผัสกับบุคคลภายนอกและชุมชน )– ผู้ป่วยจากการติดตามค้นหาผู้เดินทางกลับจากโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่ จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี จำนวน 15 ราย– ผู้ป่วยจากการติดตามกลุ่มปั๊มน้ำมันเอสโซ่สะกอมจำนวน 12 ราย– ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 47 ราย ชุมชนป้อม 6, ชุมชนเก้าเส้ง, ครูโรงเรียนรุ่งโรจน์ฯ […]
ปกข่าวโควิด 01