ผอ.รร.หาดใหญ่วิทยาลัย ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันนี้ – 14 มิ.ย. 64

ผอ.รร.หาดใหญ่วิทยาลัย ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันนี้ – 14 มิ.ย. 64

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ที่ปะทุขึ้นอีกเป็นรอบที่ 3 ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องประกาศเลื่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิ.ย.ออกไปอีกครั้งเป็นวันที่ 14 มิ.ย.2564 ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถอดบทเรียนการจัดการศึกษาเพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ผ่านมา ทำให้ต้องคิดหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละโรงเรียน เพราะในแต่ละพื้นที่มีการแพร่ระบาดของโรคที่แตกต่างกันตามที่ ศบค.กำหนด โดยได้ต่อยอดรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนเป็น 5 รูปแบบ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นี้ คือ

194375664 3722078194567389 6941308343562461395 N

1.On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

2.On-air เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV

3.On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ

4.On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต และ

5.On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัดใบงาน ในรูปแบบผสมผสาน หรืออาจใช้วิธีอื่นๆ เช่น วิทยุ เป็นต้น

Close Up Student Reading Book 23 2148888822

ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้ขานรับตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ต้องปรับตัวเพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินต่อไปได้ ผ่านการเรียนแบบออนไลน์ โดยมีการจัดอบรมการใช้เครื่องมือและโปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่คณะครู

Close Up Hand Writing Notebook Top View 23 2148888824

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการทดลองสอนออนไลน์เป็นเวลา 1 สัปดาห์ก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดตารางเรียนตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.10 น. แต่จะเพิ่มคาบโฮมรูมในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00-08.30 น. เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้เวลาดังกล่าวในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนแทนการเข้าแถวหน้าเสาธง.ขณะนี้ โรงเรียนได้พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการรองรับทั้งการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และแบบออนไซต์ เพื่อยืดหยุ่นตามสถานการณ์ หากสถานการณ์คลี่คลายลง จะสามารถเปิดให้ใช้ห้องเรียนได้

Close Up Woman Class 23 2148888812

ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางโรงเรียนมีการประเมินความพร้อมของนักเรียนก่อนการเปิดภาคเรียน หากนักเรียนคนใดไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้สำหรับการเรียนออนไลน์ได้ จะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ล่วงหน้าทางไปรษณีย์อีกด้วย

อ้างอิง : สวท.สงขลา

Next Post

ไพเจน นายกอบจ.สงขลา ปล่อยกุ้งก้ามกรามและปลาตะเพียน 7 แสนตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Thu Jun 3 , 2021
ไพเจน นายกอบจ.สงขลา ปล่อยกุ้งก้ามกรามและปลาตะเพียน 7 แสนตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. 64 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งก้ามกราม และปลาตะเพียน จำนวน 700,000 ตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ภายใต้โครงการผลิตสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 3 แห่ง ได้แก่ จุดที่ 1 สถานที่แก้มลิง หมู่ที่ 1 ต.ชะแล้ ปล่อยปลาตะเพียน จำนวน 1 แสนตัว จุดที่ 2 แก้มลิง […]
ปกข่าวใหม่ 01