ป.ป.ส. ย้ำพืชกระท่อมยังผิดกฎหมาย จับจริงย้ำห้ามการเสพ ครอบครอง ผลิตหรือจำหน่าย

ป.ป.ส. ย้ำพืชกระท่อมยังผิดกฎหมาย จับจริงย้ำห้ามการเสพ ครอบครอง ผลิตหรือจำหน่าย

     ป.ป.ส. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ … ) พ.ศ. … หรือ “ร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด” เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่มีการแก้ไข

พื้นที่ที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการพืชกระท่อมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ให้สามารถครอบครองและ เสพได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งขณะนี้เตรียมประกาศและกำหนดแล้วจำนวน 135 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 10 อำเภอ 10 จังหวัด เป็นพื้นที่นำร่องในการศึกษารูปแบบการควบคุมพืชกระท่อม ผ่านกลไกการควบคุมในชุมชน เพื่อป้องกันการใช้ผิดวัตถุประสงค์และเป็นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงแนวทางการควบคุม ที่จะสามารถนำมาใช้ภายหลังการปรับสถานะพืชกระท่อมในอนาคตอีกด้วย แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ พืชกระท่อมยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การเสพ ครอบครอง จำหน่าย หรือผลิต โดยการนำไปต้มในรูปแบบน้ำ หรือแปรรูปในรูปแบบอื่นๆ ยังเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

 

ป.ป.ส. ย้ำพืชกระท่อมยังผิดกฎหมาย จับจริงย้ำห้ามการเสพ ครอบครอง ผลิตหรือจำหน่าย

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมข่าวประชาสัมพันธ์

Next Post

บรรยากาศการเข้าหอพักนักศึกษาปี 1 รูปแบบ New Normal ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อังคาร ก.ค. 7 , 2020
บรรยากาศการเข้าหอพักนักศึกษาปี 1 รูปแบบ New Normal […]