ศบค.เผยกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย จากการผ่อนปรนระยะที่ 3

ศบค.เผยกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย จากการผ่อนปรนระยะที่ 3
ศบค.เผยกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย จากการผ่อนปรนระยะที่ 3

ศบค.เผยกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย จากการผ่อนปรนระยะที่ 3

ในการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ณ ทำเนียบรัฐบาล ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้เปิดเผยรายละเอียดมาตรการผ่อนคลายระยะ 3 ว่า จะมีการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพื่อใช้ในการคัดเลือก, สอบคัดเลือก, การอบรมระยะสั้น แต่ยังไม่ได้เปิดให้มีการเรียนการสอน รวมทั้งจะให้มีการเปิดโรงเรียนนอกระบบ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะการกีฬา

1 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
ก. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.
ข. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตร.ม. และเปิดถึง 21.00 น.
ค. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนมาชุมนุมหนาแน่นและไร้ระเบียบ
ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษและสตรี ให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชม. และไม่มีผู้นั่งรอภายในร้าน
จ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เปิดเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรรแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมความพร้อมสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข

2 กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ
ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สัก หรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย งดอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม และนวดใบหน้า ยกเว้นกิจการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด
ค. สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส จำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม และงดอบตัวและอบไอน้ำแบบรวม
ง. สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ไม่มีการแข่งขัน มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่นับผู้เล่น
จ. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม
ฉ. สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ
ช. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท ต้องไม่เป็นการแข่งขัน และจำกัดจำนวนผู้เล่น
ซ. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน โรงมหรสพเปิดเฉพาะลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต
ณ. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม

มาตรการบังคับทางด้านกฎหมายที่ยังคงไว้
1. ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก, น้ำ, อากาศ
2. ปรับระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 23.00-03.00 น.
3. ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดภายใต้มาตรการตามที่ราชการกำหนด

มาตรการผ่อนคลายระยะ 3 รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563

เผยรายละเอียดมาตรการผ่อนคลายระยะ 3
เผยรายละเอียดมาตรการผ่อนคลายระยะ 3
ศบค.เผยกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย จาการผ่อนปรนระยะที่ 3
ศบค.เผยกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลาย จาการผ่อนปรนระยะที่ 3

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์

Next Post

หมอประสิทธิ์ เผยโควิด-19 ระลอก 2 มาแน่ ย้ำคนเสียชีวิตอาจมากกว่ารอบแรกเท่าตัว

Fri May 29 , 2020
หมอประสิทธิ์ เผยโควิด-19 ระลอก 2 มาแน่ ย้ำคนเสียชีวิตอาจมากกว่ารอบแรกเท่าตัว 29 พฤษภาคม 2563 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 รอบที่สองในประเทศไทย ผ่านทาง Mahidol Channel ที่เผยแพร่ผ่าน Youtube ว่า โอกาสที่จะมีการระบาด 2 โดยยืนยันว่ามีแน่ รอบแรกคนตายจำนวนหนึ่ง แต่รอบ 2 ตายมากกว่ารอบแรกกว่าเท่าตัว ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า ถ้าเราดูประวัติผ่านมา ถึงวันนี้ติดตามทุกประเทศทุกวันผมถึงมั่นใจว่ารอบ 2 มาแน่ กลับเข้ามาไม่ห่วง ห่วงกลับมาแล้วสูงหรือไม่สูง ถ้ากลับมามีเชื้อเพียงส่วนหนึ่ง แล้วกดกลับลงมาได้ ไม่เป็นไร ทุกครั้งที่ติดเชื้อแล้วไม่ตาย ทุกคนจะมีภูมิต้านทานขึ้น ถ้าภูมิต้านทานเยอะจนครอบคลุม 2 ใน 3 ของคนไทยทั้งประเทศ COVID-19 อยู่เมืองไทยไม่ได้ […]
ปกข่าวสำหรับเฟส [recovered] 01