ศูนย์บริการร่วมและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา (ส่วนหน้า) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีคลองแห อำเภอหาดใหญ่ พร้อมให้บริการแล้ว

ศูนย์บริการร่วมและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา (ส่วนหน้า) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีคลองแห อำเภอหาดใหญ่ พร้อมให้บริการแล้ว

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ ศูนย์บริการร่วม และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา (ส่วนหน้า) ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการถือปฏิบัติตามข้อกำหนด คือ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ซึ่งศูนย์บริการร่วมฯ ได้หยุดให้บริการมาตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด – 19 (ช่วงเดือนมีนาคม 2563) เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายต่าง ๆ จึงเห็นควรที่จะเปิดงานบริการของศูนย์บริการร่วม ฯ ในงานด้านรับชำระภาษีรถประจำปี ของสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นงานบริการหนึ่งที่มียอดผู้มาใช้บริการสูง ที่เปิดให้บริการทุกวันเสาร์อาทิตย์ โดยเริ่มให้บริการ เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ซึ่งยอดผู้มาใช้บริการสูงเกือบ 70 ราย
 ศูนย์บริการร่วมและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา (ส่วนหน้า) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีคลองแห อำเภอหาดใหญ่ พร้อมให้บริการแล้ว
 ศูนย์บริการร่วมและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา (ส่วนหน้า) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีคลองแห อำเภอหาดใหญ่ พร้อมให้บริการแล้ว

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

Next Post

จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนา "สงขลา สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)" ในรูปแบบเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน

Mon Jul 20 , 2020
จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนา “สงขลา สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)” ในรูปแบบเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน เมื่อวันนี้ 13 พ.ค. 62 ที่ผ่านมาที่เคยมีการประชุม คณะทำงานการสร้างการรับรู้และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนสงขลาสู่ “เมืองอัจฉริยะ” (Smart City) โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ต่อมาในวันที่ 20 ก.ค. 63 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ประเทศไทยเดินหน้าพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” อย่างเต็มตัว ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในระยะแรกได้พัฒนาแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น […]
ปกข่าวแบบขนาด เฟสนายก [recovered] 01