รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดที่ฝึกอาชีพมั่นใจหลังตรวจเยี่ยม สพร.12 สงขลา

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดที่ฝึกอาชีพมั่นใจหลังตรวจเยี่ยม สพร.12 สงขลา

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดที่ฝึกอาชีพมั่นใจหลังตรวจเยี่ยม สพร.12 สงขลา

    นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มั่นใจหลังตรวจเยี่ยม สพร.12 สงขลา เปิดฝึกอาชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปลายเดือนพฤษภาคมนี้  การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมในการดำเนินการฝึกอบรม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จะเริ่มดำเนินการฝึกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยมี นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา มีแผนรองรับการฝึกฯจำนวน 4 โครงการ โดยจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายใต้งบประมาณ 2563 จำนวน 2 โครงการในหลักสูตร 30 ชั่วโมง (5 วัน) และ 18 ชั่วโมง (3 วัน) มีค่าอาหารเหมาจ่ายให้กับผู้เข้ารับการฝึกวันละ 150 บาท ซึ่งกำหนดฝึกตั้งแต่ปลายพฤษภาคม 2563 และอีก 2 โครงการอยู่ระหว่างรอของบประมาณเงินกู้รัฐบาลกำหนดเวลาการฝึก 90 ชั่วโมง (15 วัน) และ120 ชั่วโมง (20 วัน) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายวันละ 150 บาท

โดยการดำเนินการฝึกอบรมจะเน้นมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 เน้นความปลอดภัยของผู้ที่เข้ามาฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เน้นย้ำนำมาตรการของส่วนกลางของการป้องกันโรคติดต่อมาใช้เพื่อที่ให้โครงการทั้ง 4 โครงการบรรลุสำเร็จ

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดที่ฝึกอาชีพมั่นใจหลังตรวจเยี่ยม สพร.12 สงขลา

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดที่ฝึกอาชีพมั่นใจหลังตรวจเยี่ยม สพร.12 สงขลา

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดที่ฝึกอาชีพมั่นใจหลังตรวจเยี่ยม สพร.12 สงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง: ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 23 พฤษภาคม 2563

Sat May 23 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 วันที่ 23 พ.ค. 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ศบค. แถลงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 3 ราย ผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 3 ราย ตามข้อมูลดังนี้ 1. ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 1 ราย -รายที่ 1 ชาย สัญชาติอิตาลี อายุ 49 ปี  อาศัยที่จังหวัดภูเก็ต และเข้ารับการตรวจหาเชื้อ วันที่ 22 พฤษภาคม (ไม่มีอาการ) 2. การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน จำนวน 0 ราย 3. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantine  […]
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 23 พฤษภาคม 2563