คลายล็อคระยะที่ 5 เริ่ม 1 ก.ค.63 นี้ กิจการ-กิจกรรมความเสี่ยงสูง มีอะไรบ้าง ?

คลายล็อคระยะที่ 5 เริ่ม 1 ก.ค.63 นี้ กิจการ-กิจกรรมความเสี่ยงสูง มีอะไรบ้าง ?

 คลายล็อค

วันที่ 29 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยผลการประชุม ศบค. ในที่ประชุมมีมติว่า คลายล็อคระยะที่ 5 อนุญาตให้กิจการ-กิจกรรมความเสี่ยงสูงเปิดบริการได้ โดยให้เริ่มมีผลตั้งแต่วัน 1 ก.ค.63  นี้

โดยรายละเอียดของมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 มีดังต่อไปนี้

1. เปิดโรงเรียนทั้งหมด จากเดิมที่อนุญาตให้โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนกวดวิชา การผ่อนคลายครั้งนี้จะอนุญาตให้โรงเรียนทุกสังกัดกลับมาเปิดได้ทั้งหมดส่วนราชการหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความพร้อมของโรงเรียน หรือจถาบันการศึกษา ก่อนเปิดการศึกษา /ดําเนินการ

2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้ มอลล์ ปิด 4 ทุ่ม

3. ร้านสะดวกซื้อ สามารถเปิด 24 ชั่วโมง

4. สถานบริการ ผับ บาร์ และร้านคาราโอเกะ อนุญาตให้เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. และขอให้เว้นระยะยืนนั่ง 1 เมตร จำกัด 4 ตารางเมตรต่อคน ห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น พนักงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ต้องระยะห่างโต๊ะ มากกว่า 2 เมตร หากทำไม่ได้ ต้องมีฉากกั้นสูง 1.5 เมตร มีระบบระบายอากาศ หมุนเวียนอากาศที่ดี มีพื้นที่เฉพาะในการสูบบุหรี่นอกอาคาร ลงทะเบียนเข้าออกด้วยแอปฯ ไทยชนะ

5. สถานอาบอบนวด เปิดให้บริการได้ โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้า ตลอดเวลา เว้นขณะอาบน้ำ มีจุดบริการล้างมือเพียงพอ ทำความสะอาดห้อง อ่างอาบน้ำ สุขา ผิวสัมผัสบ่อยๆ ก่อนหลังบริการแต่ละครั้ง เว้นระยะนั่งยืนมากกว่า 1 เมตร ยกเว้นขณะอาบน้ำ ควบคุมไม่ให้แออัด ให้คำแนะนำลูกค้าตามมาตรการก่อนใช้บริการทุกราย

สิ่งสำคัญทุกคนที่ไปใช้บริการต้องลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ด้วยแอพฯ ไทยชนะ หรือจดบันทึกรายงานแทนได้ รวมทั้งมีการตรวจหาเชื้อโควิดในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตามศบค. ชุดใหญ่ยังได้อนุมัติให้ ต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563

คลายล็อค 5

สงขลา

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

Next Post

คลายล็อคระยะที่ 5 เริ่ม 1 ก.ค.63 นี้ กิจการ-กิจกรรมความเสี่ยงสูง มีอะไรบ้าง ?

อังคาร มิ.ย. 30 , 2020
ศบค. เห็นชอบคลายล็อกระยะ 5 เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2 […]