ราคาผลปาล์มปรับตัวสูงกิโลกรัมละ 7.50 บาท กระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด

ราคาผลปาล์มปรับตัวสูงกิโลกรัมละ 7.50 บาท กระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด

       ในช่วงกลางปี 2563 ราคาผลปาล์มน้ำมัน กิโลกรัมละ 7 บาท  ในช่วงปลายปี 2563 และทรงตัวอยู่ในระดับสูงถึงกิโลกรัมละ 7.50 บาท ราคาผลปาล์มน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ปัจจุบันราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขายได้ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง จากกิโลกรัมละ 3.00 – 3.50 บาท ได้ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดที่ผู้บริโภคหาซื้อ เพื่อใช้ในครัวเรือนและมีผลต่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบ

Image result for น้ำมันปาล์ม

ล่าสุด จากภาวะราคาผลปาล์มน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในแหล่งผลิตขยับสูงขึ้น เป็นกิโลกรัมละ 39.00 บาท มีผลต่อเนื่องให้ราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในท้องตลาดปรับสูงขึ้นเป็น ลิตรละ 46 – 48 บาท และอาจส่งผลต่อภาระค่าครองชีพของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ โดยคาดว่าผลปาล์มจะออกเพิ่มขึ้นเข้าสู่ภาวะปกติในเดือนมีนาคม 2564

ในส่วนของผู้บริโภค กรมการค้าภายในจะประสานผู้ผลิตและผู้ค้าส่ง ค้าปลีก ให้ตรึงราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันปาล์มบรรจุขวดให้นานที่สุด และขอให้ผู้บริโภคลดภาระจากการซื้อหาน้ำมันปาล์ม โดยใช้น้ำมันทางเลือกอื่น เช่นน้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งมีราคาไม่เปลี่ยนแปลงมากนักไปช่วงระยะหนึ่งก่อน

 

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : กรมการค้า

Next Post

สู้ภัยแล้ง ทหารร่วมพลังใจกับชาวบ้าน สร้างฝายชะลอน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฤดูแล้ง ที่บ้านวังปริง อ.สะเดา

Sat Feb 13 , 2021
สู้ภัยแล้ง ทหารร่วมพลังใจกับชาวบ้าน สร้างฝายชะลอน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฤดูแล้ง ที่บ้านวังปริง อ.สะเดา    วันนี้  13 ก.พ. 64  เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5, เจ้าหน้าที่ทหารร้อย ร.5021และชาวบ้านบ้านวังปริง ม.2 ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา  เร่งสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและเตรียมรับมือภัยแล้ง ในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้โดยในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ทหารและชาวบ้านได้ช่วยกัน ปลูกเชือดรัดเชือกกับท่อนไม้ไผ่ที่ใช้เป็นวัตถุหลักในการสร้างฝายชะลอน้ำ สำหรับลักษณะของฝายชะลอน้ำใช้โครงสร้างเป็นไม้ไผ่และใช้กระสอบทรายวางเป็นแนวเพื่อกักเก็บน้ำ ทั้งนี้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและไว้สำหรับการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยพื้นที่เป้าหมายอยู่ในพื้นที่ หมู่ 2  บ้านวังปริง ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา  ซึ่งฝายชะลอน้ำที่สร้างขึ้ ในลำคลองสายหลักของหมู่บ้าน จะส่งผลประโยชน์ให้เป็นบ่อน้ำตื้นสำหรับใช้ อุปโภคของประชาชนไม่ให้แห้งขอด ทั้งนี้ การคาดการว่าจะใช้เวลาสร้างฝายนานร่วม 2 เดือน แต่จะสร้างให้แล้วเสร็จก่อนหน้าแล้งที่จะมาถึงนี้  ซึ่งงบประมาณในการสร้างฝายชะลอน้ำประมาณ 200,000 บาท  ซึ่งได้งบมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 64  และคาดว่ากลางเดือน มีนาคม 2564 จะแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการ HATYAITODAYNEWS […]
สู้ภัยแล้ง ทหารร่วมพลังใจกับชาวบ้าน สร้างฝายชะลอน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามฤดูแล้ง ที่บ้านวังปริง อ.สะเดา