ชาวสวนปาล์มเตรียมเฮ 15 ก.ย.นี้ รับส่วนต่างประกันรายได้ปาล์ม งวดที่ 10 กิโลละ 46 ส.ต.

ชาวสวนปาล์มเตรียมเฮ 15 ก.ย.นี้ รับส่วนต่างประกันรายได้ปาล์ม งวดที่ 10 กิโลละ 46 ส.ต.

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-63 เผยว่าราคาปาล์มอ้างอิงงวดที่ 10 คิดราคาเฉลี่ยวันที่ 11 ส.ค.-9 ก.ย.63  ผลปาล์มทะลายคุณภาพน้ำมันที่ 18% มีราคาอยู่ที่กิโลกรัม (ก.ก.) ละ 3.54 บาท ต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่ ก.ก.ละ 4 บาท จ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ ก.ก.ละ 0.46 บาท จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในวันที่ 15 ก.ย.63
โดยจากเดิมโครงการนี้สิ้นสุดลงเมื่อเดือน ส.ค.63  เนื่องจากยังมีวงเงินจากโครงการเดิมเหลืออยู่กว่า 6,000 ล้านบาท หากจะรอโครงการใหม่ อาจต้องใช้เวลา และกระทบกับรายได้ของชาวสวนปาล์ม
คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) จึงมีมติต่ออายุโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 62-63 ออกไปอีก 3 เดือน (งวดที่ 10-12) จ่ายชดเชยในวันที่ 16 ก.ย. , 16 ต.ค. และ 16 พ.ย.63 ปริมาณผลปาล์มที่ใช้คำนวณเงินชดเชยส่วนต่างสำหรับงวดที่ 10-12 กำหนดไว้ที่เฉลี่ย 242.17 กิโลกรัมต่อไร่ต่องวด คูณด้วยจำนวนไร่ที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่

เตรียมรับส่วนต่างประกันรายได้ปาล์ม งวดที่ 10 กิโลละ 46 ส.ต. 15 ก.ย.นี้

เตรียมรับส่วนต่างประกันรายได้ปาล์ม งวดที่ 10 กิโลละ 46 ส.ต. 15 ก.ย.นี้

อ้างอิงข้อมูลจาก : กรมประชาสัมพันธ์

Next Post

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจ.ปัตตานี เสนอให้วันศุกร์เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มภาษามลายูเป็นภาษาราชการ ฯลฯ

Mon Sep 14 , 2020
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจ.ปัตตานี เสนอให้วันศุกร์เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มภาษามลายูเป็นภาษาราชการ ฯลฯ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอเรียกร้องต่อพลเอกวัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้จากการรับฟังข้อเสนอจากผู้เห็นต่าง มีข้อเรียกร้องทั้งหมด 4 ด้าน คือ 1.ขอรัฐบาลไฟเขียว วันศุกร์เป็นวันหยุดราชการ ให้สอดคล้องกับเพื่อนบ้าน 2.แนะทำป้ายหมู่บ้าน – ส่วนราชการ 3 ภาษา คือ ไทย มลายู ภาษาอังกฤษ 3.ขอให้เพิ่ม ภาษามลายู เป็นภาษาราชการ 4.เสนอตั้งคณะกรรมการร่วมรองรับ พื้นที่พิเศษ-พ.ร.บ.กระจายอำนาจ, พ.ร.บ.การปกครองรูปแบบพิเศษ 1.ด้านศาสนา เรื่องการบริหารกิจการฮัจญ์ โดยขอให้ใช้บุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ อย่างเช่น สมาพันธ์ฯ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ ผ่านคณะสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการบริหารจัดการ และเสนอให้มีคณะทำงานร่างกฎหมายอิสลาม […]
ปกข่าวแบบขนาด เฟสนายก [recovered] 01