รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกฯ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 63 อย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 22 ธ.ค. 63

รายงานผลคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกฯ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 63 อย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 22 ธ.ค. 63

รายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุดและได้ชนะการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอันดับ

1. นายไพเจน มากสุวรรณ ได้คะแนน 265,475อันดับ

2. พ.อ.(พิเศษ)สุชาติ จันทรโชติกุล ได้คะแนน 239,786อันดับ

3. นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ ได้คะแนน 63,894อันดับ

4. นางภัทราวรรณ ขำตรี ได้คะแนน 6,960อันดับ

5. นางสาวอภิญญา ยอดแก้ว ได้คะแนน 5,333อันดับ

6. นายวชิรวิทย์ ภัสระ ได้คะแนน 5,028สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เขต 1 นายสุพรชัย ผกาวรรณได้คะแนน 5,646

ผลเลือกตั้ง 01 1 HATYAITODAY

อำเภอหาดใหญ่

เขต 2 นายพีระพงษ์ บุญเลิศ ได้คะแนน 5,575อำเภอหาดใหญ่

เขต 3 นายสวิชญ์พล พิชัยรัตน์ ได้คะแนน 5,300อำเภอหาดใหญ่

เขต 4 นายนิติธร จินดามณี ได้คะแนน 4,859อำเภอหาดใหญ่

เขต 5 นายศุภวัฒน์ กลับกลาย ได้คะแนน 8,208อำเภอหาดใหญ่

เขต 6 นายทวีศักดิ์ อรัญดร ได้คะแนน 4,631อำเภอหาดใหญ่

เขต 7 ด.ต.สุรินท์ ปานดำรงค์ ได้คะแนน 9,679อำเภอหาดใหญ่

เขต 8 นางสาวเวทิดา การันสันติ ได้คะแนน 6,288อำเภอหาดใหญ่

เขต 9 นายอาซีด หลำเบ็นสะ ได้คะแนน 6,253อำเภอหาดใหญ่

เขต 10 นายณัฐวุฒิ เกิดสุวรรณ ได้คะแนน 8,575

131944676 1269664330078545 6817035911741428485 o HATYAITODAY
131356932 1269664350078543 7810785896433488901 o HATYAITODAY
131890279 1269664443411867 76216460557665647 o HATYAITODAY
131448493 1269664470078531 6589664572839831746 o HATYAITODAY
132430773 1269664356745209 2766636834219106155 o HATYAITODAY

อำเภอเมืองสงขลา

เขต 1 นายวิชัย กุหลาบวรรณ ได้คะแนน 5484อำเภอเมืองสงขลา

เขต 2 นายศิริชัย เอกพันธ์ ได้คะแนน 6,673อำเภอเมืองสงขลา

เขต 3 นายนราเดช คำทัปน์ ได้คะแนน 6,870อำเภอเมืองสงขลา

เขต 4 นายพรชัย พานิชกรณ์ ได้คะแนน 8,887

131581408 1269664363411875 5472649593235748782 o HATYAITODAY
132023887 1269664456745199 7961438389932833074 o HATYAITODAY

อำเภอสะเดา

เขต 1 นายบรรพต สิงห์หนู ได้คะแนน 8]123อำเภอสะเดา

เขต 2 นายโอภาส บุญโสภา ได้คะแนน 5,365อำเภอสะเดา

เขต 3 นายพิทักษ์ พฤกษานุศักดิ์ ได้คะแนน 8,372


131996615 1269664500078528 7273625445108773815 o 1 HATYAITODAY
131143663 1269664506745194 3009645644202700242 o HATYAITODAY

อำเภอจะนะ

เขต 1 นายเสรี เหล๊าะเหม ได้คะแนน 10,896อำเภอจะนะ

เขต 2 นายอริย์ธัช ทองเพชร ได้คะแนน 11,674อำเภอนาทวี

เขต 1 นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ ได้คะแนน 6,828อำเภอนาทวี

เขต 2 นายธนิศร์ ทองสุข ได้คะแนน 7,383

132032629 1269664543411857 7455062265840865948 o HATYAITODAY

อำเภอเทพา

เขต 1 นายวรพงศ์ ปราบ ได้คะแนน 11,029อำเภอเทพา

เขต 2 นายศิริชัย หนิมา ได้คะแนน 8,507อำเภอสะบ้าย้อย

เขต 1 นายสุลี โต๊ะเพ็ชร ได้คะแนน 7,393อำเภอสะบ้าย้อย

เขต 2 นายปิยะ อุ่นแดง ได้คะแนน 8,200

131629583 1269664593411852 4028860388571592062 o HATYAITODAY

อำเภอรัตภูมิ

ฃเขต 1 นายวงศ์วชิระ ขาวทอง ได้คะแนน 10,204 อำเภอรัตภูมิ

เขต 2 นายพิษณุ หลีหีม ได้คะแนน 5,097 อำเภอสิงหนคร

เขต 1 นายจตุพร เขียวเจริญ ได้คะแนน 9,333 อำเภอสิงหนคร

131662627 1269664623411849 1369720039637066585 o HATYAITODAY

เขต 2 นายวิสิทธิ์ รุจิเรข ได้คะแนน 7,417

อำเภอสทิงพระ

นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ ได้คะแนน 10,302

131639548 1269664690078509 1976478643173953934 o HATYAITODAY

อำเภอระโนด

ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์ ได้คะแนน 13,632

อำเภอกระแสสินธุ์

นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง ได้คะแนน 6,091

อำเภอนาหม่อม

นายอาคม ประสมพงศ์ ได้คะแนน 6,572

อำเภอควนเนียง

นายศดิศ ไชยศิริ ได้คะแนน 6,124

131540725 1269664693411842 3081011898393425953 o HATYAITODAY

อำเภอบางกล่ำ

นายล่องหิ้น ทิพย์แก้ว ได้คะแนน 6,509

132157430 1269664750078503 8346578088243854822 o HATYAITODAY

อำเภอคลองหอยโข่ง

นายอุดม แก้วสุวรรณ์ ได้คะแนน 5,500

131895735 1269664756745169 1686471684362193540 o HATYAITODAY

HATYAITODAYNEWS

อ้างอิง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

Next Post

สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 427 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine)

Tue Dec 22 , 2020
สถานการณ์โควิด-19 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม  ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือศบค.ได้เสนอข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม  ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยรายใหม่ 382 ราย มีดังนี้      HATYAITODAYNEWS อ้างอิงข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์โควิด-19 ได้ในแบบเรียลไทม์ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
ปกข่าวใหม่ 01